Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Aardenburg

De bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Aardenburg, "ten creupelenfeest" geheten, werd vanaf de 13de eeuw door heel wat Bruggelingen gehouden tijdens de sinksendagen (eerste helft mei) en dit tot in 1578.

Hoe Aardenburg de stad werd van Onze Lieve Vrouw met de Inktpot

OLV van Aardenburg zulle

Leo Ducheine, onze vriend uit Aardenburg doet op maandag 14 mei 2012 het hele verhaal via mail. Bedankt Leo !!

Aardenburg was van ±1300 tot 1600 een bekende bedevaartstad waar Maria vereerd werd. Haar beeld in de prachtige Onze Lieve Vrouwekerk was daar het middelpunt van.
In 1604 veroverde Prins Maurits de streek en werd de katholieke godsdienst verboden. Ook dus de Mariaverering, die daarna symbolisch en als herinnering werd voortgezet in Brugge door het opdragen van plechtige missen in meerdere kerken. De traditionele Heilig Bloedprocessie met kniebuiging voor de Heilig Bloedkapel veranderde langzaam in een processie met een “knik” bij een wonderdoend  Mariabeeld dat tegen de gevel van het stadhuis stond. Dat had daar sinds 1429 een plaats gekregen. Het was een staande Maria met een inktkoker in de hand en het Christuskind op de linkerarm met een pen in de hand. Dat beeld werd stilaan vereenzelvigd met het oude Aardenburgse beeld. Een tekening in een oud handschrift (eind 18e eeuw) diende als weergave van het Brugse beeld.
In 1853 werd een beeld gemaakt naar de schets in het handschrift (zie  foto hieronder links). Bijzonder daarbij is dat het Kind op de rechterarm van Maria is gezeten.
In de jaren erna groeide de aandacht voor de aard en het karakter van de Mariadevotie. Dat mondde uit in de legende die Guido Gezelle in 1870 verwoordde, die van “Onze Lieve Vrouw met de Inktpot”. In 1871 kreeg Aardenburg een eerste beeld, gelijkend aan dat van Brugge, in de voorgevel van de kerk. Ook het houten, polychroom beeld van 1875 zag er qua uitbeelding zo uit (zie kleurenfoto hiernaast). Zo werd Aardenburg eerst eeuwen later dan Brugge de stad van Onze Lieve Vrouw met de Inktpot.
In 1926 werd de “fout”  van 1853 hersteld en een nieuw beeld gemaakt met het Kind op Maria’s linkerarm (foto hieronder rechts).

Na Wereldoorlog II werden bij het Maria-altaar in de Aardenburgse kerk nieuwe gebrandschilderde ramen aangebracht. Ze verwijzen naar het gekende verhaal van Maria. Op een van die ramen staat Maria “correct” afgebeeld met het Kindje op de linkerarm.

Onze-Lieve-Vrouw van Aardenburg

Onze-Lieve-Vrouw van Aerdenburg, ook wel Onze-Lieve-Vrouw met de Inktpot genaamd, is uit 1853 en vervaardigd door het duo Charles Geerts uit Leuven en Joseph Geefs uit Antwerpen (afbeelding links hieronder). Het werd vervangen door het nieuwe (afbeelding rechts hieronder), in 1926 gebeeldhouwde beeld van Prosper Hinderyckx uit Sint-Andries.

Het beeld heeft hetzelfde iconografisch atribuut - de inktpot - als het mirakelbeeld van de bedevaartstad Aardenburg, vandaar ook de benaming Onze-Lieve-Vrouw van Aerdenburg.

olv van Aerdenburg stadhuis Brugge onze lieve vrouw van Aardenburg stadhuis brugge

Dit nieuwe beeld is te zien in de linkerbenedennis van de stadhuisgevel. (fotograaf: Walter Baes - beeldbankbrugge.be)

Onze lieve vrouw van Aardenburg gevel stadhuis Brugge

Hier een andere foto van hetzelfde (oude) beeld, maar toen nog in betere staat. De info bij de foto van de beeldbank vermeldt verder ook dit: "We zien een gedeelte van de met gevelbeelden versierde gotische gevel van het Stadhuis. Let ook even op het Extrakt uit het Arrest uitgesproken door het Hof van Assisen der Provincie West-Vlaanderen waarbij Isembaert Emiel Arthur wordt veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. Het werd aan de zijmuur van het Stadhuis geplakt. Het beeld in de linkse benedennis van het Stadhuis is dat van Onze-Lieve-Vrouw met den Inktpot, ook wel Onze-Lieve-Vrouw van Aardenburg genoemd." (fotograaf: Brusselle A.)