Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Brugs Ommeland vzw: geschiedenis

De heemkundige kring Maurits Van Coppenolle werd opgericht op 6 september 1958 ter nagedachtenis van de volkskundige Maurits Van Coppenolle. Deze te vroeg gestorven volks- en heemkundige heeft een indrukwekkend oeuvre nagelaten waarvan we hier enkele voorbeelden geven. Zijn vroegste bijdragen verschenen in het weekblad “Het Belfort” en in het tijdschrift van de V.T.B. “Toerisme”. In verschillende heemkundige tijdschriften zoals ’t Beertje, Biekorf enz. publiceerde hij tal van artikels over volkskunde. In 1935 begon hij met het schrijven van de geschiedenis van de Sint-Baafsparochie in Sint-Andries, gevolgd door het boek Figuren in het Brugsche. In 1938 verscheen zijn brochure Het Stedelijk Kerkhof te Brugge en in 1939 de wandelgids Langs Brugsche Reitjes. Toonaangevend werd de studie en het boek West-Vlaamse Bedevaartvaantjes. In 1944 verscheen Sint-Elooi in het volksleven en zijn studie over Onze-Lieve-Vrouw van ’t Boompje in Sint-Andries werd in 1943 bekroond door het Verbond voor Heemkunde.

 In 1986 werd de vzw Brugs Ommeland opgericht als uitgeverij. Vanaf 2013 zijn de vzw Brugs Ommeland en de Kon. Heemkundige kring Maurits Van Coppenolle  één geheel. Onder de vzw  werken ook de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis, Werkgroep Erfgoed Sint-Andries, Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels, Brugs Kokkerellen en Brugs Dialect. De vzw is de verantwoordelijke uitgever van de tijdschriften Brugs Ommeland en Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland. Daarnaast valt ook het documentatiecentrum met de bibliotheek en het tijdschriftencentrum onder haar beheer. Het lokaal en documentatiecentrum is gelegen Moerkerkse Steenweg 194 Brugge Sint-Kruis.

De Zorge: herberg, gemeentehuis, jeugdbibliotheek, lokaal van Brugs Ommeland vzw.

Menig ouder echtpaar herinnert zich de tijd dat de Zorge gebruikt werd als gemeentehuis. Velen zijn daar getrouwd.

 
Het verhaal van “De Zorge” start in 1834. In dat jaar verhuren Jan Aybert Stockhove de Buytswalle en zijn zuster Isabelle 1 ha 75 a en 34 ca zaailand gelegen in het 31ste begin van de Watering van de Broek (Dorp sectie C/160) aan Seraphin Lamote en Joanna Vervisch. De huurprijs bedraagt 130 frank per jaar. Het perceel wordt verhuurd voor een periode van zevenentwintig jaar. In het contract wordt bepaald dat zij daar een huis mogen bouwen in steen met pannen gedekt en een schuur met werkwinkel. Het huis zou gebruikt worden als herberg tot 1934, dan werd het na renovatie en verbouwingen gebruikt als gemeentehuis.
De Zorge sint-kruis brugge

Al sinds 1909 had het gemeentebestuur van Sint-Kruis plannen om een eigen gemeentehuis te bouwen. Tot nu toe had men steeds vergaderd in de vergaderzaal van het café ’t Schuttershof in de Moerkerkse Steenweg.  Ook de huwelijken vonden daar plaats. Halfweg de jaren twintig, onder burgemeester Karel Casteleyn, kregen deze plannen vorm. Er werd een architect aangesteld maar een geschikte inplanting werd niet gevonden. In 1933 werd Pieter (Pier) Janssens aangesteld als burgemeester. De plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis kwamen weer boven tafel. Juist in die periode was de herberg “De Zorge” te koop. Onmiddellijk zag men de voordelen in om op deze plaats een gemeentehuis te bouwen. Net achter de kerk op de hoek van de Polderstraat en de Moerkerkse Steenweg, was het voor iedereen gemakkelijk te bereiken en na het slopen van de gebouwen was er voldoende ruimte beschikbaar. Zo ver zou het echter niet komen. Na een kostenraming voor het slopen van het gebouw en het plaatsen van een nieuw, bleken de financiën ontoereikend. Er werd toen besloten om het bestaande gebouw te verbouwen. De Vlaamse schouw in de raadszaal met het opschrift Bestuur altoos rechtvaardig, de naam De Zorge waardig werd door Karel Van Robays uit de Polderstraat vervaardigd.

De Zorge 1980 sint-kruis brugge gemeentehuis

Eind 1969 werd gestart met de verbouwing van het gemeentehuis tot jeugdbibliotheek, enkel de raadzaal bleef gehouden. De architecten waren Maurice en Luc Vermeersch uit de Beenhouwerstraat in Brugge. Het gedeelte aan de westzijde werd ingericht als jeugdbibliotheek, leeszaal en technische zone. Het lokaal aan de oostzijde van de raadzaal werd ingericht als discotheek. Op de zolder had men een vertelruimte en achteraan werd een leestuin aangelegd.  De raadszaal werd opgeknapt en verder gebruikt voor vergaderingen, huwelijksinzegeningen en officiële feestelijkheden. (De administratie, bevolkingsdienst en politie waren begin oktober 1966 overgebracht naar het voormalige café “Gildenhuis” in de Moerkerkse Steenweg. Ook de burgemeester en schepenen hielden er voortaan hun zitdag. Men had het gebouw gerenoveerd en aangepast als administratiecentrum.)

De Zorge 2012 sint-kruis brugge gemeentehuis

In 1977 werd een nieuw gemeenschapshuis ingehuldigd in de Moerkerkse Steenweg. De bibliotheek, de politiediensten, het kinderwelzijn en de administratieve diensten van de gemeente vonden daar onderdak. Het gemeentebestuur van Brugge, waar Sint-Kruis sinds 1971 deel van uitmaakte, besloot om de leegstaande gebouwen te verhuren aan verenigingen.

Sinds 1 november 1978 wordt het westelijk deel van “De Zorge” en een gedeelte van de zolderverdieping verhuurd aan de “Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle”. Het oostelijk deel en de rest van de zolder wordt sinds 1 februari 1980 verhuurd aan toneelkring “Reynaert”. De fotoclub “Foto Atelier” heeft zijn lokaal in de oude raadzaal. Deze laatste is tevens beschikbaar als polyvalente zaal en kan gehuurd worden voor tentoonstellingen, cursussen en dergelijk meer.

(tekst en beelden: Yvette Kemel Brugs Ommeland vzw)