Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Wonderwijs in Polderstraat

wonderwijs polderstraat sint-kruis

Geschiedenis van de school

       In 1969 werd er aan Nieuwland een B.L.O-school van het type-1 toegevoegd. Deze sloot nauw aan bij het Tehuis van het H. Hart en verstrekte onderwijs aan kinderen met een schoolse achterstand uit de regio. De eerste school bestond uit twee kleuterklassen, drie graadsklassen voor meisjes en zes jongensklassen. Aan de lagere school was ook een logopedist, een turnleraar en een ambulante leerkracht verbonden. In 1974 ontstond de huidige type-8 school. Stilaan is de school uitgegroeid tot een school voor kinderen met spraak-, taal- en leermoeilijkheden. De Spycker behoort tot het vrij gesubsidieerd net. De eerste directeur was Carlos Tamsin.

     Sedert 1992 was Fernand Calleeuw er directeur, tot 2008. De school telde in 2000-2001 achttien pedagogische eenheden (klassen), met elk 14 leerlingen. De indeling van de leerlingen gebeurt op basis van het leerniveau en de leerproblemen. Naast de traditionele lespakketten zijn er aanvullende vormen van begeleiding voorzien zodat men kan tegemoetkomen aan de specifieke noden van het kind. Er zijn logopedisten voor de specifieke hulp in verband met taal, spraak en stem. Men werkt er met de volgende therapieën: kine/psychomotoriek, deze therapie traint de basisvoorwaarden om het schoolse leren te ondersteunen. Het gaat zowel om fijne als grove motoriek. De kinesiologie is een holistische therapie omdat ze in plaats van de symptomen te bestrijden de persoon in zijn geheel bekijkt. Deze therapie werkt met de hersenen, de emotie, de geest en het lichaam om het welzijn van het kind te verbeteren. De orthopedagoog ondersteunt het op punt stellen, evalueren en aanpassen van de individuele handelingsplannen.

(W)onderwijs(Bron: Het Nieuwsblad * 18/04/2014 * auteur:RSO)

De scholen voor buitengewoon onderwijs De Spycker uit Sint-Kruis en De Boomgaard uit Assebroek bundelen vanaf 1 september 2014 de krachten. Samen zullen ze een nieuwe school vormen onder de naam Wonderwijs Brugge.
De fusie van beide scholen komt er naar aanleiding van het M-decreet dat half maart door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd. Al jarenlang zijn beide scholen vertrouwde namen in de onderwijswereld in de Brugse regio. De Spycker is gevestigd in het poldergebied in Sint-Kruis en De Boomgaard staat in een oude boomgaard in het centrum van Assebroek, vlak naast het Onze Lieve Vrouwcollege.

‘In De Spycker richten wij ons op leerlingen die normaal begaafd zijn, maar die zich omwille van ernstige leerstoornissen niet kunnen handhaven in het gewoon onderwijs’, zegt Johan Vandenbroucke, directeur van De Spycker. ‘In De Boomgaard kunnen kinderen terecht met een licht verstandelijke beperking. Het gaat om kinderen die omwille van een algemene ontwikkelingsvertraging niet kunnen aansluiten in het gewoon onderwijs. Door de fusie kunnen leerlingen met een type 1 of type 8 attest in beide vestigingen ingeschreven worden voor het volgende schooljaar.’

Moestuin en dierenren

(bron: Brugs Handelsblad - 21 juni 2013)

Actiedag: 'OMARM DE AARDE'


Alle lln van de school De Spycker hebben andere scholen uitgenodigd om mee te doen aan de grote actiedag 'TEGEN DE OPWARMING VAN DE AARDE'.

Op vrijdag 27 april komen 31 Brugse Scholen samen op de grote markt in Brugge....

én bekijk het videoverslag van Karrewiet hieronder:

School gaat op toer

De Brugse basisschool De Spycker kwam de straat op tegen de opwarming van de aarde. De school heeft een lied geschreven en filmpjes opgenomen en wil daarmee langs alle Brugse scholen trekken. Op 6 maart 2011 gingen de leerlingen van De Spycker, een basisschool buitengewoon onderwijs uit de Polderstraat in Sint-Kruis, de baan op met hun Milieuvriendelijke Karavaan. Ze hebben als doel andere kinderen te overtuigen dat het dringend tijd is om actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Lees verder

Omarm de Aarde

De spycker Omarm de aarde

(bron: Brugs Handelsblad * 16/12/2011)

Eerste MOS-logo voor De Spycker

De school voor buitengewoon onderwijs De Spycker, gelegen in de Polderstraat, heeft het eerste MOS-logo (Milieuzorg Op School, red.) gehaald. Er werd vooral werk gemaakt van afvalbeheer op school met de bouw van een containerhuis, de wekelijkse ophaling van afval in de klassen door leerlingen en het net houden van het schooldomein. Het hele schoolteam werd daarbij betrokken. Bron: mvn * Het Nieuwsblad 7/10/2011 + klik hier om de foto te bekijken.)

Spycker: de school

Ga hier naar de website avn De Spycker

De huidige type 8 school is ontstaan toen in 1974 enkele spraak-, taal-, een leergestoorde kinderen vanuit de Vrije Gesubsidieerde Lagere School voor auditief en visueel gehandicapte kinderen - Spermalie, Brugge - overgeheveld werden naar de B.O. school te Sint-Kruis. Stilaan is de school uitgegroeid tot een school voor kinderen met spraak-, taal- en leermoeilijkheden. Doorheen de jaren evolueerde De Spycker ook tot een school type 8 die openstaat om leerlingen met vaak andere problemen, die een gewone school niet aankan, op te nemen binnen een 'inclusieve' omgeving.

18 juni 2011: open deur dag

Op 18 juni 2011 was er weer opendeurdag in De Spycker. We konden op het schooldomein oa genieten van de 'kiesKLEURige' KUNSTROUTE ! Hierbij enkele foto's van de zeer knappe kunstwerken gemaakt door de leerlingen.