Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

actualiteit kort 2008

Toen bestond deze website nog niet, maar berichten die ons ter ore komen, kunnen hier toch een plekje krijgen...


Aardenburgseweg wil geen open grachten

Jan Tanghe aardenburgseweg
  • zaterdag 10 mei 2008
  • Foto: Michel Vanneuville: Jan Tanghe wil geen afscheid nemen van zijn haag.
  • Auteur onderstaand artikel: Stefaan Reuse (bron: Het Nieuwsblad)
SINT-KRUIS - De bewoners van de Aardenburgseweg zijn niet gelukkig met het voorstel om open grachten aan te leggen in hun straat. Schepen van Openbare Werken Jean-Pierre Vandenberghe (CD&V) belooft alvast om rekening te houden met de opmerkingen.

De rioleringswerken in de Aardenburgseweg starten in de loop van september. Ingenieurs Geert Rosseel en Tony Meert willen de bestaande overwelfde grachten vervangen door open grachten en 600 meter riolen. Zo worden regenwater en afvalwater volgens de Vlarem-normen gescheiden.

De bewoners zijn niet te spreken over het voorstel. Jan Tanghe wordt het grootste slachtoffer. Zijn haag zal moeten wijken voor de werken. Volgens Tony Meert staat die gedeeltelijk op openbaar domein en ze dus zal verwijderd moeten worden. 'Wij hebben die woning gekocht met de haag erbij en waren niet op de hoogte dat de haag te ver stond. Spijtig genoeg hebben wij geïnvesteerd in onze tuin en werd ook de haag toen aangepakt. Ik vraag mij af wie dit zal betalen', reageert Jan Tanghe.

'Dit is een stap achteruit. We wonen hier meer dan dertig jaar en zouden nu een open gracht voor de deur krijgen. Dit kunnen wij absoluut niet aanvaarden. Bovendien worden de groenstroken in onze straat gebruikt als uitwijkmogelijkheid bij het kruisen. Er komen heel wat landbouwvoertuigen voorbij en dagelijks meer dan 200schoolkinderen die met de fiets richting Moerkerke of Middelburg moeten. Ze nemen niet de Moerkerkesteenweg maar onze straat, omdat het rustig rijden is', reageerden de aanwezigen.

Bewoner Robert Van Hecke wil weten wie er dan de open grachten zou onderhouden. 'Het stadsbestuur of het polderbestuur of niemand? Verder hoop ik dat de nutsmaatschappijen tegelijkertijd werken zullen uitvoeren en dat ze niet na enkele weken de straat opnieuw moeten uitbreken.'

De Brugse schepen vindt dat zijn diensten rekening moesten houden met de opmerkingen. 'De plannen worden alvast aangepast en de grachten zullen worden overwelfd. Verder komen er uitwijkstroken', zegt de Brugse schepen, waarmee hij wil aantonen dat de bevolking inspraak krijgt.

Vandenberghe pleit dat de werken in fases zouden gebeuren zodat de woningen zo veel mogelijk bereikbaar blijven. Een onthaalmoeder uit de Aardenburgseweg hoopt alvast dat de moeders met hun kindjes tot aan het Bachten Beukenbos zullen kunnen komen.

Over de Zulle

over de zulle

Gemeente: Roeselare


Looptijd

: januari 2008 – december 2008


Doelstelling

: Over de Zulle (samenwerking tussen Samenlevingsopbouw en ’t Hope, vereniging waar armen het woord nemen) werkt rond de versterking van de participatie van kansengroepen bij de methodische en praktische uitbouw van woonbegeleiding.


Omschrijving

: De voorbije twee jaar bevroeg Over de Zulle kansengroepen op twee inhoudelijke thema’s, nl. op de inhoud en de toegankelijkheid van de stedelijke huisvestingsdienst en op de inhoud en de aanpak van de woonbegeleiding. In 2008 wil ‘Over de Zulle’ hierop verder bouwen en werken aan een verdere invulling en verdieping van het begrip ’WOONBEGELEIDING’. De bevindingen van de kansengroepen zullen aangevuld worden met bevindingen van de veldwerkers en de woonbegeleiders van de deelnemende diensten. Van daaruit wensen we te komen tot concrete engagementen over aanpak en tot concrete aanbevelingen op vlak van inhoud, mogelijke hiaten, afstemming en verdere invulling. Die verdere invulling willen we realiseren door middel van de DIALOOGMETHODIEK. Concreet houdt dit in dat we een kader willen scheppen waar kansengroepen en werkkrachten met elkaar in gesprek gaan volgens de verschillende stappen van de dialoogmethodiek. Ook omtrent het PARTICIPATIEMODEL dat in “Over de Zulle “ is toegepast wensen we vanuit een aanvulling van een aantal good practices van andere gemeenten en verenigingen komen tot een document dat als basis kan dienen voor een concrete invulling van participatie van kansengroepen in Roeselare. Binnen het CAW werden voor dit project twee halftijds woonbegeleiders aangeworven. Zij onderzoeken in welke mate deze getoetste vorm van woonbegeleiding in de praktijk gehanteerd kan worden. Het project streeft ernaar bestaande drempels weg te werken rekening houdend met aanbevelingen uit kansengroepen, die hun stem laten horen via Over de Zulle.


Actueel

: Het project Over de Zulle werd afgerond met de voorstelling van het rapport ‘ Participatie van kansengroepen aan het beleid van stad Roeselare’ op de cluster inclusie en de stuurgroep van het stedelijk welzijnsoverleg. Dit rapport geeft aanzetten tot een haalbare en werkbare aanpak om de participatie van kansengroepen bij het beleid te versterken. Het document schetst een theoretisch kader gebaseerd op de nieuwe visie rond participatie vanuit de werkgroep rond Filip de Rynck en koppelt dit aan de praktische ervaringen vanuit het project Over de Zulle. Afsluitend worden een aantal aanbevelingen meegegeven. De nota werd opgemaakt op vraag van de cluster participatie van lokaal sociaal beleid Roeselare die er verder mee aan de slag gaat.


Projectverantwoordelijke

:

Spruytte Mieke
Partner

: t’Hope, vereniging waar armen het woord nemen


Status:

Afgerond maar niet vergeten

over de zulle