Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bestuurderswoning Nieuwland

de teerling sint-kruis

De voormalige bestuurderswoning in Nieuwland, gebouwd in 1934, en ontworpen door architecten Jan Rooms en zoon Antoine Rooms is een vrijstaande, verankerde baksteenbouw met historiserende elementen. Rechthoekige vensters met lateien gevat in rondboognissen. Deur en vensters met bewaard schrijnwerk. (bron: IOE)

In deze woning komt straks De Teerling: een onderdeel van vzw Nieuwland. De Teerling is een dagcentrum voor bijzondere jeugdbijstand waarbij het gezin tijdelijk integraal begeleid en ondersteund wordt en waarbij de begeleidingsaccenten voortdurend op de hulpvraag en de evolutie van het gezin afgestemd worden.

Het aanbod bestaat uit een combinatie van zowel de begeleiding van het gezin als de begeleiding van de jongeren. Er worden regelmatige begeleidingsmomenten met de ouders of met alle gezinsleden voorzien.
De betrokken jongeren komen op weekdagen tijdens de buitenschoolse uren naar het dagcentrum voor een aanvullende begeleiding. Deze begeleiding van de jongeren gebeurt zowel in groepsverband als individueel en er wordt hierbij een ruime waaier aan middelen (schoolwerkbegeleiding, activiteiten-programma, vorming, gesprekken, …) aangewend.

De ouders blijven gedurende de begeleidingsperiode de opvoedingsverantwoordelijkheid dragen.

de teerling tuin brugge sint-kruis nieuwland