Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Knightrider

Niet helemaal onze buurt, maar deze mooie, op 5 april 2001 afgedrukte foto, van één van de eerste nachtwinkels in Sint-Kruis, in het begin van de Moerkerksesteenweg... De eigenaar weigerde zijn kunstwerk van de muur te halen, terwijl de stad oordeelde dat het hier om reclame ging. Zo'n grote reclames mochten niet in Brugge.  Na verschillende processen verdween het werk toch van de gevel. Enige tijd later verdween ook de eigenaar naar het buitenland, ontgoocheld. Het huis werd uiteindelijk verkocht. Enkel de motorrijder bleef (ook nu nog) staan op de (ondertussen) witte gevel... Kijk maar eens als je passeert.

Knightrider Sint-Kruis Brugge

In 1997 werd de gevel beschilderd door graffiti-kunstenaars Stan Slabbinck en Gregory, alias Jasta en Gregorius. Enkele maanden later kreeg Michel een aangetekende brief in de bus van het Brugs stadsbestuur, dat hem aanmaande de gevel weer in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen. Hij had volgens de stad volgende overtredingen begaan: Art. l van de reclame verordening vereist een vergunning voor het aanbrengen reclame opschrift. Art.62 vermeldt dat een opschrift maximaal 3 m2 groot mag zijn en slechts 10 % van de gevel mag beslaan. Art. 44 van   de   wet   op   stedenbouw   verbiedt   het aanbrengen van reclame zonder toestemming. Michel voert echter aan dat hij geen ongeoorloofde reclame voert omdat zijn zaak ingeschreven staat in het handelsregister onder de naam Michel De Pauw en niet de (K)Nightrider, zoals op de gevel staat. Verder voert hij aan dat hij de gevel door graffiti-kunstenaars   liet   schilderen  zodat deze   niet beklad  zou  worden  door   "taggers".   In de underground graffiti-kunstscène bestaat namelijk een ongeschreven code dat men een pièce van een superieur artiest niet bekladt. Zijn advocate Ann Warrinier beschouwt deze zaak als een test case die verder reikt dan de vraag of het schilderen van een private gevel onder stedenbouw valt. De vraag kan worden gesteld mag je als privaat persoon een kunstwerk op je private gevel aanbrengen of is dit enkel een voorrecht van het stadsbestuur ? Op het proces wordt een videofilm van ongeveer 5 minuten vertoond, met beelden uit New Orleans die aantonen hoe Amerikaanse kunstenaars met graffiti omgaan. 

Op de vraag of graffiti eigenlijk kunst is of niet is op 25 januari 2002 door het Hof van Beroep in Gent een antwoord gegeven. Het verhaal begon in 2000 toen Michel De Pauw - van de nachtwinkel (K)nightrider - door het stadsbestuur aangemaand werd de graffiti van en de opschriften van zijn gevel te verwijderen. De correctionele rechtbank van Brugge had hem reeds veroordeeld tot een dwangsom van € 495,78 indien de graffiti niet binnen de drie maand werd verwijderd. Michel De Pauw ging tegen dit vonnis in beroep. Volgens de verdediging zijn de graffiti en het opschrift een kunstwerk en geen reclame, zodat de wet op de reclame niet van toepassing kan zijn. Deze stelling is nu door het Hof van Beroep verworpen. Alles moet worden verwijderd en de gevel moet in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden op straf van € 3.025 per dag uitstel. Er moet ook een boete betaald worden van € 991,57.

Op 3 juni 2002 werd gestart met het overschilderen van de graffiti op de gevel van nachtwinkel (k)nightrider.

Dupty food

Vroeger was er de Knightrider (zie hieronder!) op deze plek in de Moerkerksesteenweg, één van de eerste nachtwinkels in Brugge. De eigenaar verkocht de zaak en lange tijd stond de zaak opgesloten, maar nu is er terug een avondwinkel. Lees mee, een artikel uit Brugs Handelsblad van 23 augustus 2013.