Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

zuidervaartje sint-kruis fietsersbrug

Vrijdag 13 juli 2012 (gewaagd! Vrijdag de dertiende immers...) werd de brug over het Zuidervaartje met een kraan neergelaten. Hier zie je het allerlaatste stukje van het tweede deel dat moet ingepast worden...

Brug

Aannemer Algemene Ondernemingen Soetaert nv uit Oostende kreeg van Waterwegen en Zeekanalen nv, afdeling Bovenschelde, de opdracht om een voetgangers-en-fietsersbrug te bouwen over het Zuidervaartje, ter hoogte van het kruispunt met de Dampoortstraat.
Het wordt een brug met een houten loopvlak, metalen relingen en betonnen onderbouw. De werkzaamheden zijn ondertussen nog niet gestart (12/12/2011). Op de onderste foto van 1 maart 2012 zie je dat de werkzaamheden aan de gang zijn.

fietsersbrug dampoortstraat zuidervaartje brug zuidervaartje sint-kruis brugge

Zuidervaartje

zuidervaartje sint-kruis oostkamp bekken

Tot vóór Oostkamp kunnen de beken gravitair afwateren in het kanaal Gent-Brugge. Vanaf
Oostkamp is dat niet meer het geval omdat ze te laag liggen. Daarom werd in het midden
van de 19e eeuw vanaf de Rivierbeek te Oostkamp een bijkomend afwateringskanaal
gegraven namelijk “het Zuidervaartje”. Dit kanaaltje loopt langs de linkerkant van het kanaal
Gent-Brugge en ontvangt het water van de Kerkebeek en de Lijsterbeek (samen ongeveer
8500 ha). Het sifoneert onder het kanaal door ter hoogte van het Lappersfort en ontvangt
tevens het water van het Sint Trudoledeken (2753 ha). Deze sifon bestaat uit 2 grondduikers
van ongeveer 2 meter breed en 2 meter hoog. Daarna loopt het rechts van de ringweg rond
Brugge tot aan de Dammepoort en vervolgens evenwijdig met de Damsevaart  (zie foto hieronder!), via de oude vestingswallen van Damme tot aan het Afleidingskanaal van de Leie ter hoogte van de wijk “de Sifons”. Tussen Brugge en het afleidingskanaal van de Leie ontvangt het nog het water van 2082 ha gelegen rond de Zuidervaart. De Edebeek en de Maleleie zijn twee belangrijke
affluenten op dit traject. De Zuidervaart loost via een sifon onder het Afleidingskanaal van de Leie in het Leopoldkanaal. Op dezelfde plaats bevindt zich eveneens een pompstation dat toelaat het meer vervuilde water van de Zuidervaart tijdens de zomer over te pompen in het Afleidingskanaal van de Leie. Er kan voor geopteerd worden om het gemaal in de winter ook continu in te zetten om het water uit het Zuidervaartje te verpompen in het Afleidingskanaal van de Leie.

zuidervaartje sint-kruis brug gemeneweideweg-noord brugje polderstraat gemeneweideweg-noord

Brug die Polderstraat verbindt met Gemeneweidestraat-Noord, ter hoogte van 'kippenboer' Koen Timmerman. (foto boven: februari 2013 / foto onder: juni 2014)

zuidervaartje polderstraat sint-kruis brugge

Zuidervaartje langs de Polderstraat, een beetje voor die straat een bocht neemt richting Damse vaart (als je van Sint-Kruis komt).


In de Kroniek van "Sint-kruis uit 2002" , samengesteld door Yvette Kemel, lezen we bij 30  december 2002:

"Door de overvloedige regen van de laatste weken is het Zuidervaartje uit zijn oevers getreden. De straten en kelders van de huizen in de lager geleden wijk de Tuintjes staan onder water. De bouwput van het woon- en kantoorcomplex "De Mouterij" is voor de twee maal dit jaar volgelopen. De Buiten Kruisvest, tussen de Kruispoort en de Dampoort, is voor alle  verkeer afgesloten.  De brandweer pompt met zware pompen liters water uit het Zuidervaartje in de Ringvaart waardoor het peil van de vaart vervaarlijk hoog komt te staan. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd en de sasdeuren staan open om zoveel mogelijk water naar zee te lozen. Verder wordt er tussen de Kruispoort en de Dampoort een doorsteek geopend waardoor het water uit het Zuidervaartje naar een beek stroomt naast het kanaal. Vanuit de beek kan men het water naar het Boudewijnkanaal lozen."