Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bekijk hier het RUP Gulden Kamer.

SINT-KRUIS - In het Gemeenschapshuis in de Moerkerkesteenweg heeft schepen voor ruimtelijke ordening Mercedes Van Volcem maandagavond toegelicht dat ze de gronden voor woon-uitbreidingsgebied aan de Gulden Kamer in Sint-Kruis wil omvormen als recreatiegebied. Ze voorziet er vier nieuwe voetbalterreinen.

De schepen is van mening dat er in Brugge 14 nieuwe voetbalterreinen nodig zijn voor de Brugse sportclubs en dit op de Gulden Kamer (4 terreinen), het Maleveld (2 terreinen), de Aardenburgseweg (2 terreinen), de Sint-Pietersplas (3 terreinen), Tempelhof (1 terrein) en Dudzele 2 terreinen).

Lees verder ONDER het artikel, OF klik IN het artikel om het groter te zien!

Extra voetbalvelden in de Gulden Kamer
Op de terreinen van de Gulden Kamer wil de schepen in het noordwestelijke gedeelte vier nieuwe voetbalterreinen laten aanleggen op de gronden die nu door landbouwers gebruikt worden. De omwonenden hebben geen problemen met de komst van de nieuwe terreinen voor de verschillende voetbalclubs. Ze hebben enkel vragen bij de waterhuishouding van het gebied en pleiten voor meer parkeerplaatsen voor de sportievelingen en hun supporters.
Waterziek gebied
"Ik hoop dat men ermee rekening houdt dat dit sportdomein gelegen is in een waterziek gebied. Mijn buren zitten nooit meer met een droge kelder. In 1953 stond dit gebied volledig onder water. Een aantal jaren terug heeft men hier de gracht afgesneden toen de overkant volgebouwd werd. Verder moet het Zuidervaartje eens grondig uitgebaggerd worden zodat het extra water aankan", zei inwoner Eddy Clauwaert. "Ook ben ik van mening dat de vachtwagenparking hier niet op zijn plaats zit. Als men de vrachtwagens hier wegneemt, kan men meer plaatsen voorzien voor personenwagens. Ik vermoed dat de bewoners van Van Zuylen telkens vroeg wakker zijn als die vrachtwagens 's morgens vertrekken en vaak een half uur lang de motor laten draaien voor ze vertrekken", meende Eddy.
 
Parkeerplaatsen
Schepen Van Volcem onder­streepte dat er wel degelijk een watertoets werd gemaakt voor het gebied waarbij mogelijk een buf­fer kan aangelegd worden tussen de voetbalterreinen en de woningen van het Wiedauwbos. De vrachtwagenparking zal geëvalueerd worden door de dienst mobiliteit. Er is alvast een voorstel om 120 nieuwe parkeerplaatsen te voorzien op de Gulden Kamer. "Die extra plaatsen moeten er komen want vorig weekend moest de politie er takelen omdat de bus van De Lijn niet meer kon draai­en. Er was toen een feestje in het woon- en zorgcentrum en er ston­den heel wat wagens van spelers en voetbalsupporters die actief waren op de terreinen van de Gul­den Kamer", zei Romain Warrinnier. Hij vroeg ook om netten te voorzien aan de voetbalterreinen die zullen uitkomen aan de wonin­gen van het Wiedauwbos.
Het Anker
De verantwoordelijken van Spermalie zetten tijdens de informatie­avond ook hun plannen uiteen voor de bouw van het Anker op de gronden aan de Polderstraat. Eddy Clauwaert vroeg om te voorkomen dat mensen in de toekomst hun wagen parkeren in het Mantelstuk en te voet naar de nieuwe terrei­nen doorlopen. „Anders zullen de senioren die daar wonen geen par­keerplaats meer vinden bij hun woningen. Nu is dit een doodlo­pende straat en wonen de mensen daar rustig. Een afsluiting zou misschien niet slecht zijn", opper­de Eddy.
Volgens Patrick Cardinael van de stedelijke groendienst is het de be­doeling dat de nieuwe parkeer­plaatsen in het noorden van de site komen, in een gedeelte waar nu nog de bomenbank zit van de ste­delijke groendienst. Een ander ge­deelte van die bomenbank zou een speelbosje worden waar ook de jeugdverenigingen uit de streek zouden kunnen ravotten. De Brug­se schepen voor ruimtelijke orde­ning Mercedes Van Volcem wil tegen volgend jaar de nodige ver­gunningen op zak te hebben zodat er kan gestart worden met de aan­leg van de voetbalterreinen.
(Stefaan Reuse * Brugsch Handelsblad * 17/12/2010)