Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Aardenburgseweg

In de Inventaris Bouwkundig erfgoed lees je het volgende:

      Landelijke weg in de Broek, ligt in het grensgebied van polders en zandstreek. De straat loopt vanaf de Polderstraat met een lichte knik van oost naar west over Moerkerke naar Aardenburg. Voorbij de Pijpeweg op het grondgebied Damme verder gezet als Legeweg. Volgt het tracé van de voormalige Romeinse kustweg tussen Oudenburg en Aardenburg. Wordt reeds in 1388 als Noorderen Aardenburgse weg vermeld, op de Poppkaart (1842) aangeduid als de "weg van Moerkerke". In de loop van de 19de eeuw wordt de naam vervangen door Leegweg, dit omwille van de lage ligging ten opzichte van de parallelle en hoger gelegen Zuideren Aardenburgse weg of Moerkerkse Steenweg. De Aardenburgseweg fungeerde als zomerweg, de Moerkerkse Steenweg als winterweg.
Bij de fusie van Groot-Brugge in 1970 krijgt de straat haar huidige benaming om verwarring met de Legeweg op Sint-Andries te voorkomen.

straatnaambord Aardenburgseweg ter hoogte van de Pijpeweg (links op de foto), op de scheiding tussen Sint-Kruis en Damme (foto juli 2010)

     Schaarse bebouwing met enkele historische landerijen teruggaand tot in de Middeleeuwen cf. de hoeves "Klein Schoonhove", "De Spijker" en "Ten Broeke". De Aardenburgseweg begrenst aan de zuidkant het domein "Rooigem" (cf. Rooigem nrs. 1-3) en geeft aan de noordkant toegang tot de kastelen "Nieuwenhove", het voormalig buitenverblijf van de jezuïeten (cf. Nieuwenhove nr. 1) en "De Spijker" (cf. Spijkerswegel). Aan de zuidkant paalt de weg aan het parkbos horend bij het landhuis "Les Peupliers" (cf. Moerkerkse Steenweg nr. 458).
     Het eerste deel van de straat heeft een residentieel karakter met kleine villa's hoofdzakelijk uit de jaren 1950-1960. Aan de noordkant staan enkel de boerderij nr. 24, daterend van 1932 en ontworpen door architect Guido Van Daele (Moerkerke) en het lage huis nr. 26 aangeduid op de Poppkaart (1842), maar met muuropeningen aangepast in de loop van de 20ste eeuw.
     De dieper gelegen voormalige hoeve nr. 155 staat aangeduid op de Poppkaart (1842), maar is bij de herinrichting als woonhuis in 1993 en 1995 ingrijpend verbouwd en uitgebreid. De huizen nrs. 133-139 zijn twee koppelwoningen uit het begin van de jaren 1960.