Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Contract Gailiaert

grafsteen gailiaert kruisverheffing sint-kruis brugge

Tegen de kerkhofmuur van de Kruisverheffing in Sint-Kruis hangt een grafsteen met volgende tekst:
 
Op dit kerckhof ligt begraven
Adriaen Gailiaert
fs Pieter gewonnen by Catharine
De Deyne in syn leven Dischmeester
deser paroche van Ste Cruys
sedert de jaeren 1766 sluysmeester
der Waterijnghe van den Broucke
overleden den 24 octobre 1814
in de ouderdom van 84 jaeren
in huwelijke geweest met
Regina Corthals fa Christoffel den tijd van 23 jaer.
de welcke ligt begraeven binnen dese kercke voor welcke be(...)
ider op hunnen sterfdag sal gedaen worden een eeuwig jaer-
getijde met uitdelinghe van brood voor de armen.
RIP

Onlangs vond Pol Declercq in zijn zoektocht naar Jezuieten-info ook een huurcontract terug van Adriaen Gailiaert met de Jezuieten. Lees het hieronder.

Hier het pachtcontract tussen hem en de verpachters Jezuieten:

De procureur van de Jezuieten verklaart te verpachten aan Adriaen Galliaert een mooet behuisde hofstede, genaamd Nieuwenhove, gelegen in de parochie Sint-Kruis bij Brugge, gedeeltelijk vallend onder de heerlijkheid Proosse en gedeeltelijk vallend onder de heerlijkheid Sijssele. Het goed is 22.94.72 ha groot.en de pacht zal ingaan op 1.10.1749 aan volgende voorwaarden:
1.De  pachtprijs bedraagt 0 ponden, 13schellingen en 4 penningen voor één gemet . (1 gemet = 0.44.23.68 ha)
2. Alle pointingen en settingen (belastingen) zijn ten laste van den pachter. De grondlasten zullen door de pachter en verpachter half en half verrekend worden.
3.Jaarlijks 100 bundels stro leveren ofwel één pond boete betalen.
4. geen bomen smoeie, zonder toestemming van de verpachter.
5. Het watergeschot of de rekening van de "Watering van de Brouck" zal door de pachter moeten betaald worden, maar bij het overleggen van de kwijting mag hij die in mindering van de pachtprijs brengen.
6. De pachter zal naar het believen van  de verpachter, deze helpen met zijn wagens en paarden en dit gedurende 5 dagen per jaar
7. Het "speelhuis" (hof van playsance of het huis waar de paters tijdens de zomer vertoefden, met de tuin en de wallen errond alsmede het klein huisje, naast de woning van de pachter zijn ten voordele van de verpachters, maar de nieuwe tuin , waar eertijds de boomgaert stond is ten voordele van de pachter.
8. Als het paard van de verpachter buiten komt zal de pachter het dier moeten voorzien van klaver of hooi en dit zonder vergoeding.
9. De pachter zal de pachtprijs moeten betalen ten minste 2 maanden na de vervaldag op straffe van "pachtbrake'.
10. Bovendien zal hij de landen moeten gebruiken volgens de gebruiken van het 'Land van het Vrije van Brugge".
 
In 1760 werd de pacht pacht verder gezet door Daniel Hoste.