Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Karel Van Robaysstraat

     Deze foto uit 1935 toont de Karel Van Robaysstraat (nu Polderstraat - op de kaart Robaeys met een -e- ) met ook kasseien, maar zonder voetpaden. Op de achtergrond (tussen de lantarenpalen) staan enkele daglonershuisjes. De dame op de fiets is Martha Tamsyn-De Mey. Zij was de uitgeefster van de postkaart. Martha runde een kruidenierswinkel aan de Moerkerksesteenweg, net voor de Doornhut.
PS: let ook op de dame die boven staat mee te kijken door het raam.

polderstraat sint-kruis vroeger ook Karel Van Robaysstraat geheten
Polderstraat Sint-Kruis op 29 september 2010

Polderstraat op 29 september 2010
De volledige, rijke geschiedenis van deze straat lees je hier.