Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Spyckermolen

Er is ook een Spyckermolen geweest. Deze staakmolen is reeds verdwenen voor 1497. Toen bestond nog enkel de molenwal, die in 1497 als volgt werd omschreven: "metten zuythende daeran streckende, metten zuudthende anden heerwech daer een muelenwal in licht, gheheeten spyckers muelenwal, metten westsyde anden pypwech".

Waar?

Zou moeten gestaan hebben op de hoek van de Pijpeweg en Aardenburgseweg,  links richting Viven. De molen en de molenwal paalde  met zijn  "zuidzyde aan de Nederenweg (Leege weg) en met syn westzyde aen de Pypewegh".  (Zie Marcel Dhoore en Dries Weyts, "Ommelooper van den Brouck" pag 123.

spijkermolen sint-kruis