Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Olivier Vanneste

Olivier Vanneste werd geboren in Kortrijk op 18 mei 1930. Zijn vader was eigenaar van een spinnerij. Aan de universiteit van Leuven studeerde hij economie. Zijn aandacht ging vooral uit naar de economische bloei van de provincie, ook preventieacties tegen de steeds stijgende criminaliteit kregen zijn aandacht. Op 1 juli 2001 werd Olivier Vanneste in de adelstand verheven. De eregouverneur woonde in de Polderstraat 33 en overleed op 17 september 2014.


"Ik ben geboren in de Jan Breydellaan In Kortrijk. Mijn vader en grootvader zijn trouwens ook in Kortrijk geboren. Mijn vader was boekbinder en had zijn eigen bedrijf, in de Veldstraat. Ikzelf koos voor een andere carrière en ook mijn beide zussen waren niet geïnteresseerd om het bedrijf verder te zetten. Uiteindelijk hebben wij het bedrijf dan geliquideerd. Het pand is ondertussen afgebroken."

Hij studeerde economische wetenschappen aan de KU Leuven, promoveerde in 1967 tot doctor in de economische wetenschappen en werd buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Olivier Vanneste was stichter en jarenlang directeur van de WER (West-Vlaamse Economische Raad) en het WES (West-Vlaams Economisch Studiebureau). Als dusdanig drukte hij heel nadrukkelijk zijn stempel op de economische ontwikkeling van de provincie.

Olivier Vanneste was buitengewoon hoogleraar aan de KUL toen hij op 28 september 1979 benoemd werd tot gouverneur. Zowel Yves Leterme als Stefaan De Clerck zijn oud-studenten van hem. De keuze viel op de Kortrijkzaan omwille van zijn economische kennis. De provincie kende toen barre economische tijden. Olivier Vanneste volgde Leo Vanackere op, die na een ambtsperiode van nauwelijks 79 dagen plots was overleden.


Van 1979 tot 1997 was hij de 16de gouverneur van West-Vlaanderen. 
Olivier Vanneste schreef vooral geschiedenis als leider van de reddingsoperatie na de ramp met de Herald of Free Enterprise op dinsdag 6 maart 1987. Hij werd daar later door de Britse koningin Elisabeth voor beloond en werd Knight Commander of the British Empire. In 2002 werd hij, als derde Bruggeling na Michel D'hooghe en Dries Van den Abeele, in de Belgische adelstand verheven met de titel van baron. Olivier Vanneste was gehuwd met Marie-Claire De Breuckere, met wie hij vier kinderen had, Els, Sylvie, Jozef en Cecilia.

Interesse in het CV van Olivier Vanneste? Klik hier