Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Pastorieweg klooster en school

Aan de Pastorieweg staat het klooster en de school van de zusters van Pittem. Het oorspronkelijk klooster dat aan de Moerkerkse steenweg lag, was de meisjesschool onder leiding van moeder Regina De Norme uit Lendelede, vooral gespecialiseerd in het kantonderricht. Gezien de toen heersende armoede kon het kantwerk van de kinderen een centje toevoegen aan het karig inkomen van de meeste arbeiders en kleine boeren. In 1878 werd het klooster met dit van Pittem gefusioneerd.

Na de wereldoorlog '14-'18 gingen de meeste meisjes naar de fabrieken werken waar er meer te verdienen was en waardoor de kantschool ten dode werd opgeschreven. Door de nieuwe schoolwet echter nam het leerlingenaantal sterk toe en werd de oude school te klein.

Op onderstaande afbeelding uit 1930 was die school pas voltooid. Links bemerken we de achterzijde van de kerk.

Pastorieweg school 1930 sint-Kruis Brugge

In 1925 kocht de kloostergemeenschap een stuk grond aan de Pastorieweg om er vier klassen en een klooster te bouwen. In 1926 waren die werken voltooid en werden de gebouwen aan de Moerkerkse steenweg verlaten. Het oud-klooster werd gesloopt en op de vrijgekomen terreinen werden woonhuizen gebouwd.

Nog in 1926 bouwde men op initiatief van pastoor Beernaert en baron Gilles de Pélichy twee klassen op Male. Na een uitbreiding in 1935 deden de lokalen op zon- en feestdagen dienst als kerkruimte.

In 1940 werden de schoolgebouwen aan de Pastorieweg door het Belgisch leger gebruikt terwijl tot september 1941 de Duitsers gebruik maakten van de schoolgebouwen op Male.

Na de Tweede Wereldoorlog kende het onderwijs op Sint-Kruis een grote expansie. Nieuwe scholen werden opgericht nabij Veltem, in de Prins Leopoldstraat, aan de Boogschutterslaan en op de Dampoort- en Malewijk.