Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Polderstraat

straatnaambord polderstraat ter hoogte van de Broekweg

Over de Polderstraat lees je in de inventaris bouwkundig erfgoed het volgende:

Weg met bochtig verloop vanaf de Moerkerkse Steenweg tot op het grondgebied Damme. De aftakking van de Aardenburgseweg slingert zich noordwaarts door de polders van de Broek als verbindingsweg tussen de dorpskernen van Sint-Kruis en Damme. De straat volgt het tracé van de dijk, aangelegd bij de inpoldering vanaf de 10de eeuw. In 1412 vermeld als "de Heerweghe die strecten Dammewaert". Op de kaart van Marcus Gerards (1562) staat de aanzet van de straat, voorbij de kerk, aangeduid. Vanaf de Gemeneweideweg-Noord samenloop met het Zuidervaartje. De voormalige grens van de Brugse Paallanden dwarst de straat ter hoogte van nr. 27 en loopt in noordwestelijke richting door het kasteeldomein Warrem (nr. 64-66). De paalsteen "zynde eenen witten steen aldaer van oudsher ghestaen" staat er nog steeds, maar zit weggedoken in de haag.

 

Heette vroeger de "Damsche Heerweg", op de Poppkaart (1842) aangeduid als de "straet van Brugge naer Damme". De straat krijgt tussen 1926 en 1948 de naam Karel Van Robaysstraat als eerbetoon aan Karel Van Robays (1852-1926): architect, meubelmaker en schepen van Sint-Kruis tussen 1904-1920. Atelier en woning, eerst van Karel en later van zijn zoon Hubrecht, waren vanaf 1887 tot in het Interbellum gevestigd in de nrs. 4-6. In 1948 wordt de oude, volkse benaming Polderstraat officieel ingevoerd.

Het gekasseide gedeelte, in de dorpskern, wordt aan de westkant gekarakteriseerd door rijhuizen met burgerwoningen, teruggaand tot de tweede helft van de 19de eeuw, maar vooral daterend uit het Interbellum. Meestal huizen van twee bouwlagen en twee à drie traveeën onder zadeldaken. In de gevel van nr. 6 zit een gevelkapelletje (zie foto onder) met neogotische driepasboog en een beeld van Maria. Ook nog vrijstaande woningen en villa's gebouwd in de loop van de 20ste eeuw.

Polderstraat 36 is de voormalige pastorie die vroeger via de tuin in verbinding stond met de huidige, gebouwd in 1898. Het huis staat aangeduid als pastorie op de kaart van 1690 met de Brugse Paallanden, getekend door Jan Lobbrecht. Op een kaart van 1775, met de eigendommen van de Brugse kartuizers in Assebroek en Sint-Kruis, staat in deze omgeving een "pastorie huys" getekend. De pastorie staat ook nog op een kadasterkaart van 1809 en de Poppkaart (1842). Aan het huis, wellicht daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, maar eventueel met oudere kern, is in de jaren 1960 een nieuwe vleugel toegevoegd. 

Jan Becu uit Polderstraat 4 vertelt over zijn huis:

Verder aanwezigheid van enkele kasteeldomeinen. Aan de oostkant begint de Bisschopsdreef die leidt naar het kasteel "Rooigem" (cf. Bisschopsdreef en Rooigem). Het kasteel "Polderhoek" (cf. Polderhoeklaan en Aardenburgseweg) met park paalde aan de Polderstraat, evenals het z.g. kasteel van Vermeulen, gebouwd in 1926 door de toenmalige directeur van de Gistfabriek. Beide kastelen verdwijnen na de Tweede Wereldoorlog. Aan de westkant ligt het kasteel "Warrem" cf. nr. 64. 

Vanaf de splitsing met de Aardenburgseweg en de Spijkerswegel, een asfaltweg lopend door landelijk gebied met schaarse bebouwing. Aan de splitsing staat een boerderij (nr. 70), waarschijnlijk daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De site, nr. 151, staat op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Poppkaart (1842), de schuur dateert eventueel uit de tweede helft van de 19de eeuw; de gebouwen zijn voor de huidige hotelfunctie grondig vernieuwd.

Vanaf 1886 vestiging van het klooster en wezengesticht cf. nrs. 74-78 waar tot op heden de socio-pedagogische functie nog steeds wordt ingevuld, ook cf. nrs. 80 en 82. Verder enkele polderboerderijen gelegen in de Watering van de Broek zeker teruggaand tot de 16de eeuw, maar eventueel met nog oudere kern.

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 118, nr. 1608.
STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nrs. 1043/0854, 0855 en 0856, 1935.
CAFMEYER M., De Gemene Weidestraat op het Sijseelse vanaf de vroege Middeleeuwen, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, jg. 117, nrs. 1-2, 1980, p. 83.
CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, p. 25, p. 99.
COORNAERT M., Dudzele en Sint-Lenaart, 1985, p. 27.
KEMEL Y., Sint-Kruis omstreeks 1900, Familie Van Robays in Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis, Heemkundige Kring Brugs Ommeland 2000, p. 31-38.
SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 170.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).

 


Op 13 maart 2001 startte de firma Oosterlynck uit Eernegem met werken in de Polderstraat, in het gedeelte tussen de Gemene Weideweg Noord en de Broekweg. De rijweg werd verbreed en er werden uitwijkstroken aangebracht.


Op 1 december 2002 gebeurde een dodelijk ongeval in een bocht van de Polderstraat, in de richting van 't Apertje. Het ongeval gebeurde omstreeks 4 uur. Een autobestuurder ging uit de bocht, ramde een verlichtingspaal en belandde tenslotte in een sloot. Een passagier, de 25-jarige Koenraad Coopman uit Knokke-Heist overleefde de klap niet. De bestuurder en twee andere inzittenden waren slechts licht gewond.