Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Rooigem neerhof

Op 21 juni 2001 werd in verband met de nieuwe bestemming van het kasteel Rooigem door het schepencollege beslist dat de geplande horeca-activiteiten alleen kleinschalig mogen zijn. Het neerhof heeft nu een woonfunctie en dat moet zo blijven. De tuin mag in geen geval voor horeca gebruikt worden.. Met zijn beslissing beperkt het schepencollege de mogelijkheden die het ontwerp BPA voor Rooigem voorzag. Daarin was er sprake dat het neerhof mag gebruikt worden voor wonen, kantoren, diensten, restaurant, cafetaria of beperkte hotelaccomodatie. De beslissing van het gemeentebestuur valt na een wijkvergadering over het nieuwe BPA. 

Op 24 september 2001 werden de restauratiewerken aan het neerhof van het domein Rooigem gestart: de restauratie van de buitenmuren, het dak en de brug over de wal aan de ingangspoort. De walgracht was tijdelijk leeg getrokken. De werken werden uitgevoerd door de firma Arthur Vandendorpe.

Bekijk hier het neerhof-huis waar antiquair Jean-Philippe Demeyer nu woont.