Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Rosalie Lamote kapel

kapel sint-kruis Rosalie Lamote Spijkerswegel

Twee neogotische kapelletjes in Sint-Kruis getuigen van de Mariadevotie in het laatste kwart van de 19de eeuw. Beiden zijn een schenking van kapitaalkrachtige vrouwen. Het kapelletje "op den Berg", naast het klooster van de zusters van Maria van Pittem staat nu nog aan de Moerkerkse Steenweg en dateert van 1875-1876.

De kapel "Roos Lamotens", gebouwd in 1882, staat in de Broek op het erf van een hoeve (Spijkerswegel nummer 9).

"Het kapelletje van Rosa Lamote zou op haar kosten en op haar eigendom zijn gebouwd. Rosa overleed op 11 juni 1893. Na haar dood toen de familie Verlinde pachter was van de hofstede van R.Lamote onderhielden zij de kapel. Later zorgde de (in 2014 overleden nvdr) A. Devrieze als eigenaar voor het herstel van de kapel. Antoine Demeyer en Vrouw Viviane offerden hun vrije tijd op om zowel langs binnen als buiten alles op te frissen. De nieuwe ramen en de fraaie ingangsdeur werden bezorgd door Oktaaf Cocquyt". (Info WHSK St.Kruis)


Lees hier meer over de jaarlijkse gebedsbijeenkomsten aan de kapel.


De website van Inventaris Onroerend Goed schrijft dit: "Spijkerswegel nummer 9. Mariakapel zogenaamd "Roos Lamotens". Neogotische kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw, gedateerd "1882", cf. geschilderd opschrift. De kapel is gebouwd, in opdracht van Rosalie Lamote († 1893), op het erf van een hoeve. Zij laat op eigen kosten de kapel bouwen en onderhouden. Gerestaureerd en witbeschilderen van de buitengevels in 1984. 
De kapel is toegankelijk via een smeedijzeren hekken gevat in stenen pilaartjes versierd met het Mariamonogram en beschilderd in de Mariakleuren blauw en wit. Het smeedijzeren hekken is afgewerkt met een goudkleurig kruis. Het stenen pad naar de kapel wordt geflankeerd door buxussen. 
Neogotische, rechthoekige constructie in baksteen onder een pannen zadeldak (nok loodrecht op de straat). De voor- en achtergevels zijn eenvoudige puntgevels, de zijgevels zijn blind. In de voorgevel steekt centraal een spitsboogdeur met daarboven het opschrift "AVE MARIA", een beeldnisje en bekronend stenen kruis. Neogotische vleugeldeur met recent vernieuwd bovenlicht, waarop de datum "1882" is geschilderd.
Flankerende spitsboogvensters met glas-in-lood en eveneens vernieuwde bovenlichten.
Interieur. Eenbeukige ruimte met houten tongewelf. Lichtblauw beschilderde muren en gewelf, de muur achter het altaar is versierd met geometrische motieven, het gewelf met zilveren sterren. Het neogotische altaar, onder andere met beeld van Maria, wordt afgesloten door eenvoudig traliewerk.
De achterliggende hoeve van het langgeveltype staat op de Poppkaart (1842 - zie afbeelding hieronder), maar is recent vernieuwd.

popp-kaart met kapel rosalie lamote

Kapellen in Sint-Kruis

Hoeveel kapellen Sint-Kruis vroeger telde is niet met zekerheid bekend.

(De kapel van Viven in Vivenkapelle was vroeger deel van Sint-Kruis, maar nu is Vivenkapelle geen deel meer van sint-Kruis, en dus hier buiten beschouwing gelaten.)

Een kapel die in 1967 jammer genoeg verdween is die van Male. Ze werd gebouwd in 1860 in opdracht van Thomas Van der Plancke en zijn echtgenote Marie-Franfoise vande Voorde. Later werd de kapel vergroot en zij bezat drie prachtig gekleurde brandglasramen.

Langsheen de Moerkerkse steenweg, op de plaats van het klooster van de zusters van Sint-Vincentius, staat het "kapelletje op de Berg" dat in 1875-76 werd gebouwd door toedoen van pastoor Verstraete. Het wordt nog door de buurtbewoners onderhouden en was vroeger een statieplaats tijdens de processie op het feest van O.-L.-Vrouw Tenhemelopneming.

Het meest landelijke kapelletje is dit van Roos Lamotens langsheen de Spijkerwegel dat omstreeks 1875 werd gebouwd in opdracht van Rosalie Lamote (+11 juni 1893). Het werd in 1984 in opdracht van A. Devrieze gerestaureerd door A. De Meyer. O. Cocquyt leverde de nieuwe ramen en ingangsdeur.

(Bron: Sint-kruis - uitg. Van de Wiele - René Duyck 1984)

Lees hier een artikel Van Eric Colenbier over  ALLE kapelletjes in Sint-Kruis

Inventaris Kapellen West-Vlaanderen

Onderstaande info komt uit de "Inventaris Kapellen West-Vlaanderen" in het Prov. Archief en deze inventaris werd opgemaakt door Valentin Degrande uit Assebroek. (met dank aan Pol Declercq van WHSK voor het aanleveren van de kopies!)