Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Warren in de lente 2014

warren kasteel autrecourt sint-kruis

Warren in de lente 2011

Warren kasteel sint-kruis brugge Polderstraat

Op de beeldbankbrugge staat deze info over het kasteel:

"Het kasteel 'Warrem' is gelegen op de hoek van de Polderstraat en de Leegweg te Sint-Kruis. De lijst- en trapgevels dateren van de 19de-/20ste eeuw. Het kasteel werd lange tijd bewoond door de familie d'Autricourt. Vandaar dat het kasteel ook wel bekend is onder de benaming Kasteel d'Autricourt zoals we kunnen lezen bovenaan deze fotokaart uit 1955 (nvdr: zie foto hieronder). Maar vòòr de bewoning door de familie d'Autricourt, omstreeks 1914, sprak men ook over 'de Foerekasteel' omdat het in die periode werd bewoond door A. de Foere. Het kasteel werd vóór 1914 bewoond door Franse zusters kanunnikessen van de Heilige Augustinus van Moulins."

oktober 2016: haag vernieuwd

Grote ingreep bij het Warren-kasteel: de haag is volledig weggenomen (tweeede foto hieronder). Er wordt een nieuwe, beter versterkte én dikkere wand gemaakt (bovenste foto hieronder), en wellicht nadien terug een nieuwe, andere haag gezet.

Warren

Hieronder Warren in najaar 2010, tijdens de uitgebreide renovatiewerken.

Kasteel Warren Polderstraat sint-kruis brugge in verbouwing zomer 2010
Warren Polderstraat Sint-Kruis op postkaart (uitgave Heemkundige kring Sint-Kruis)

     Polderstraat nr. 64-66. Z.g. kasteel "WARREN" cf. opschrift, oorspronkelijk "Waerhem", met bouwsporen die kunnen teruggaan tot de 16de eeuw. Gelegen in een grote tuin, met oude bomen binnen de oude omwalling en vlakbij de splitsing met de Aardenburgseweg. Voor het eerst vermeld op het einde van de 15de eeuw. Tijdens het Ancien Régime ligt een deel van het landgoed binnen de Brugse Paallanden, het grootste stuk hoort toe aan de heerlijkheid van het Proosse, een derde deel valt onder de Watering van de Broek. 


     Jan van Nieuwenhove, lid van een Brugse patriciërsfamilie met belangrijke openbare functies in de 14de en 15de eeuw, is de oudst gekende eigenaar. Bij verkoop, op het einde van de 15de eeuw, aan de Brugse poorter en zakenman, Oste de Lescluse, wordt het landgoed van ca. 21 ha beschreven met een opper- en een neerhof met omwalling. De familie gebruikt het opperhof als buitengoed en verhuurt de kasteelhoeve. Het kasteel staat aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). In het begin van de 17de eeuw is er enkel nog sprake van een grote hofstede, het kasteel is dan wellicht in een vervallen toestand. Op een figuratief plan uit de 17de eeuw staat het kasteel "Warrem" afgebeeld met een rechthoekig volume en traptoren gelegen binnen een vierkante omwalling. 


     Het kasteeldomein wisselt regelmatig van eigenaar. In het begin van de 18de eeuw zijn de landerijen uitgebreid tot ca. 27 ha waarvan het grootste deel wordt verpacht. De toenmalige eigenaar, Erasmus Jan de Vooght, maakt enkel gebruik van het kasteel en een "queeckerije", hij bezit tevens de herberg "Het Zwarthuis" (cf. nr. 27) aan de overkant. In 1741 wordt het kasteel met landerijen opgesplitst, kasteel met boomgaard en een stukje land zijn nu gereduceerd tot 1 ha. Er worden aan het kasteel een aantal opfrissingwerken uitgevoerd. Op het einde van de 18de en begin 19de eeuw wordt op het domein een tuinbouwbedrijf uitgebaat. In 1810 wordt het huis beschreven als "une maison de campagne, dit le chateau de Warren", tevens is er sprake van een bakstenen toren zoals te zien op de 17de-eeuwse kaart. In de loop van de 19de eeuw gebruiken de opeenvolgende eigenaars het afwisselend als hoofd- of als tweede verblijf. In 1867 verwerft de familie De Foere het kasteelgoed. Het kadaster beschrijft in 1868: "Kasteel hebbende vestibule, twee kamers te suite, eetplaets en keucken; op staze zeven kamers; in goeden staet". In het begin van de 20ste eeuw wordt het kasteel gebruikt door de kanunnikessen van Sint-Augustinus uit het Franse Moulins om er bijzonder onderricht te geven.
(bron: inventaris bouwkiundig erfgoed)
 

De oudste vermel­ding, 'tgoet te Waerhem', dateert uit 1521.
(bron: werkgroep geschiedenis sint-kruis)

Kasteel Warren Polderstraat sint-kruis

(bron: Sint-Kruis in postkaarten - werkgroep geschiedenis Sint-Kruis 2004)
Hier nog met balkon voor de middenvenster van het hoogste gebouw.
In een recentere versie (na de verbouwing van 1920) is dat balkon reeds verdwenen (zie hieronder - volgt nog)

In 1920 laat de nieuwe eigenaar, Jozef Dautricourt, het kasteel grondig verbouwen door architect Alphonse De Pauw (Brugge). Vóór de verbouwing hadden alle vensters 18de-eeuwse omlijstingen en ramen met grote roedeverdeling. In 1920 krijgt het kasteel wellicht een nieuw baksteenparement, de vensteropeningen hebben nu gedeelde bovenlichten en geblokte ontlastingsbogen, de binnenindeling wijzigt grondig. Het koetshuis met paardenstal bevindt zich rechts in de tuin. Deze wordt in 1923 vervangen door een nieuw bijgebouw o.m. met garage en stallingen in een neoclassicistische stijl, ontworpen door architect Alphonse De Pauw. In 1952 (architect Léon Ide uit Den Haan) sloop van de twee linkertraveeën van het hoofdgebouw, alle vensteropeningen worden eenvormig gemaakt aan die uit 1920, plaatsen van zandstenen deuromlijsting en toevoegen van de garage. Alle gevels krijgen een witte beschildering.

Verankerde baksteenbouw van twee bouwlagen onder pannen zadel- en mansardedaken, teruggaand tot de 16de eeuw. Het huidige uitzicht is het resultaat van de ingrijpende verbouwingswerken uit de jaren 1920 en 1952. Aan de straat ligt een gekasseid brugje over de omwalling met witbeschilderde bakstenen balustrade, wellicht uit de jaren 1920. Bakstenen ingangsportiek onder leien zadeldak. Het kasteel bestaat uit een hoofdvleugel met rechts een voorbouw van drie traveeën en een aanbouw met garage. Witbeschilderde gevels, de voorgevel wordt doorbroken door een middentraptop en getrapt dakvenster. De zijgevels hebben traptoppen, de linkerzijgevel van het hoofdgebouw dateert van 1952. Rechthoekige vensteropeningen met historiserende vormgeving, vensters voorzien van halve luiken. In 2010 grondige restauratie.

Interieur. Bewaarde moerbalken op de begane grond. Op de zolder vijf schaargebinten met telmerken.

(bron: inventaris bouwkundig erfgoed)

Tot zijn overlijden woonde Fernand Van den Broele in het kasteel: van 1977 tot 1988 was hij gemeenteraadslid. Van 1989 tot 2000 was hij actief binnen het Stadsbestuur als schepen van financiën en stadspatrimonium. Op 19 december 2000 kreeg hij ook de titel ereschepen. Op dinsdag 10 juni 2008 is Brugs ereschepen Fernand Van den Broele overleden.

Burgemeester Patrick Moenaert: "Ik heb Fernand Van den Broele leren kennen als een ietwat introverte, maar bijzonder intelligente politicus en mens. Met zijn doorzettingsvermogen heeft hij heel wat dossiers voor Brugge op de sporen gezet en met succes afgerond. Hij was onder mijn burgemeesterschap zes jaar lang de man van de cijfers. Hij hield onze begroting met de nodige ambitie en realiteitszin in evenwicht. "

extra

Eén van de livings in Zorg- en wooncentrum Van Zuylen kreeg de naam Warren.