Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

grafstenen in Sint-Kruis

Johan Duyck

Van 25 mei tot 2 juni 2013 is het weer de Europese week van de begraafplaatsen. Het funerair erfgoed wordt dan weer volop in de aandacht gezet. voor ons een mooie aanleiding om even Johan Duyck aan te spreken: hij is lid van Heemkunde Sint-Kruis en ondervoorzitter van Brugs Ommeland, de heemkundige kring van Brugge. Hij zorgde voor deze teksten én foto's over grafstenen in Sint-Kruis. Bedankt!

Restauraties van grafmonumenten in Sint-Kruis

Sedert 2011 is een gespecialiseerde firma bezig met het restaureren van waardevolle grafmonumenten op het oud kerkhof van Sint-Kruis. Het betreft graven waarvan de familievergunning is verlopen en die omwille van hun (kunst)historische, volkskundige of landschappelijke waarde door de Commissie voor Graftekens werden aanbevolen als behorende tot het funeraire erfgoed van Sint-Kruis.

Wandel hier langs de graven op het oude kerkhof van Sint-Kruis.
Lees hier meer over grafstenen in de kerk van Sint-Kruis.
 

Het historisch kerkhof van Sint-Kruis

Rond de centrale dorpskerk van Sint-Kruis worden al duizend jaar afgestorvenen begraven: de meesten zijn parochianen, maar tijdens de periodes van Jozef II en Napoleon waren dat ook veel geestelijken en begoede burgers van Brugge.
Van het grote oude kerkhof van weleer is nu nog slechts één derde overgebleven. Gelukkig is dat het oostelijk deel achter de kerk dat in de laatste 150 jaar niet veel veranderd is en dat ons nog een goed beeld geeft van de 19de eeuwse funeraire opvattingen en gebruiken.
De monumentale grafkelders van destijds werden gemetst als grote familieverblijfplaatsen, geschikt om de periode tussen het afsterven en de verrijzenis zo onveranderd als mogelijk te overbruggen. Vele aangebrachte symbolen en teksten op de grafmonumenten wijzen nog op het rotsvaste geloof of op de voorbeeldige levenswandel van de afgestorvenen.
Bij diepere graafwerken op deze oude begraafplaats worden telkens restanten gevonden van graven uit zeer verre tijden. Zo ligt er op het kerkhof nog een leistenen grafplaat van rond 1380 en dient een rechtopgezette zerk uit de 15de eeuw als afscherming voor het grote houten kruis  aan de oostelijke buitenmuur van de kerk.

In het midden van de vorige eeuw werd op het kerkhof een ongeschonden grafsteen opgedolven waarop in gotisch schrift de namen van Anthonis Robrecht en van zijn vrouw Elena De Cleerc te lezen zijn en bij nader toezien ook de data van hun overlijden, namelijk 1516 en 1507. Dat echtpaar woonde in een zijstraat van de Langestraat, destijds gelegen in het grotere Sint-Kruis, nu grondgebied van de Sint-Annaparochie. Anthonis is op het einde van de 15de eeuw lange tijd deken geweest van de Brugse strodekkers die hun kapel hadden in de huidige Sint-Salvatorskathedraal. Uniek is dat op de grafsteen, die in de kerk wordt tentoongesteld, ook het ambachtsschild van de familie Robrechts staat afgebeeld.
Je leest hier meer over deze steen.

Momenteel telt het kerkhof nog 230 graven met daarin zowat 750 geregistreerde overledenen.