Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

In de kerk van Sint-Kruis

Achteraan in de hoofdkerk van Sint-Kruis vindt de bezoeker een bondig en visueel aantrekkelijk overzicht van o.a. de geschiedenis van de drie vorige dorpskerken van Sint-Kruis. Die verdwenen kerken waren niet zo groot als de huidige vierde kerk en ze stonden meer oostwaarts op het kerkhof op plaatsen die vandaag voornamelijk worden ingenomen door graven uit de 19e eeuw.

johan duyck bij grafsteen in kerk sint-kruis brugge

Het is niet te verwonderen dat er bij diep graafwerk op dit millennium-oude kerkhof van Sint-Kruis restanten worden gevonden van graven uit een zeer ver verleden. Zo is in het reeds vermelde overzicht in de kerk een gekleurde interieurfoto te zien van een beschilderd vroeg-middeleeuws graf dat in 1874 werd ontdekt en waarvan de beschrijving door kanunnik Duclos werd opgetekend in het tijdschrift Rond den Heerd van Guido Gezelle.

Een recentere, maar niet minder belangrijke vondst betreft een gotische grafsteen die midden in de vorige eeuw werd opgedolven en overgebracht naar de kelder van De Zorge, het toenmalige gemeentehuis van Sint-Kruis. Gelukkig bleef de steen tot op heden goed bewaard en kon de gotische inscriptie die er werd ingekapt dit jaar helemaal worden vertaald. Er kwam aan het licht dat die oude grafsteen bestemd was voor Anthonis Robrecht en zijn vrouw Elena De Cleerc, die respectievelijk gestorven zijn in 1516 en 1507 en die zeer waarschijnlijk begraven werden in de tweede dorpskerk van Sint-Kruis die ten tijde van de Beeldenstorm werd afgebroken.
Archiefonderzoek bracht aan het licht dat A. Robrecht, als deken van de gilde der Brugse strodekkers, in de periode 1479-1509 een vooraanstaand vakman van het Brugse Gildenwezen is geweest die vooral dichtingswerken uitvoerde in de toenmalige Sint-Salvatorskerk. Op de grafsteen staat ook het familieschild van de Robrechts waarop drie werktuigen van het strodekkersalaam worden afgebeeld.

Vanuit de bezorgdheid om aan dit waardevol exemplaar funerair erfgoed een betere bestemming te geven hebben de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis en de Brugse Heemkundige Kring M.V.Coppenolle in overeenkomst met de Kerkfabriek van de H. Kruisverheffing onlangs beslist om de grafsteen van Anthonis Robrecht permanent ten toon te stellen in de kerk van de H. Kruisverheffing in Sint-Kruis.

Wandel hier langs de graven op het oude kerkhof van Sint-Kruis.
Lees hier algemene info over het kerkhof Sint-Kruis.