Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kaart uit periode 1890-1900

Dankzij de bereidwillige hulp van Pol Declercq van Heemkunde Sint-Kruis kregen we terug wat meer inzicht in onze buurt, in de periode omstreeks 1900. In het archief van de heemkring zit namelijk onderstaande kaart. Zij hebben een originele kaart en een kalk. Op die kalk staat vermeld KOO Br. Kaartboek 38 Sint-Kruis. Pol vertelt: "Ik denk dat ze komt uit het OCMW-archief Stad Brugge en dat de onbekende schenker erop heeft genoteerd "K"ommissie van Openbare Onderstand. Ik heb geen idee van de reden van ontstaan en hoe we ervan in bezit raakten. Ik ga wel eens navraag doen bij het OCMW."

Klik IN de kaart hieronder om ze flink wat groter te bekijken.

kaart sint-kruis broek 1890 brugge

We zien op deze kaart de gronden en gebouwen gelegen tussen de Noorderen Bruggeweg of de huidige Aardenburgseweg (=de rode streep op de kaart!), de weg van Brugge naar Damme (=Polderstraat), de Gemeene Weedestraat en de Spijckersweg en helemaal bovenaan de Uitlossingsvaart van het Zuyden (Zuidervaartje) en daaraan palend de Eede. We zien ten zuiden van de Aardenburgseweg het Rooigemkasteel van Graaf Visart de Bocarmé.  Op het kruispunt van de Gemeneweidestraat en de Spijkersweg de hoeve de Rode Poort en het Kasteel van Karel Stroo, later Vander Haghen (heer van Lembeke OVL), en op het ogenblik van de kaart de weduwe (douarière) Alexander vander Fosse. Het kasteel stond ongeveer waar nu Robert Timmerman woont. Uiterst rechts zien we Nieuwenhove (Jezuitengoed) toen eigendom van Charles De Langhe.

Wanneer  de kaart werd opgemaakt weten we niet exact, maar ze zou moeten dateren van ongeveer 1890-1900 zijn.