Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Markgraafstraat: 4 januari 2011

markgraafstraat sint-kruis

Een groep bewo­ners van de Markgraafstraat in Sint-Kruis heeft op dinsdag 4 ja­nuari voor het eerst een geza­menlijke nieuwjaarsreceptie ge­organiseerd. Het ging om een ini­tiatief van Creta Debrabander van 't Retouchtje. Ze bracht de buren samen voor een gezellige drink en babbel. Het initiatief werd gesmaakt en eventueel komt er tijdens de zomer een ver­volg. Ondanks dat mensen dicht bij elkaar wonen, hebben ze soms weinig contact. Door het initiatief hebben de buren er el­kaar alvast al minstens één keer ontmoet in 2011. (Foto GW - brugs handelsblad januari 2011)