Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Fresco's van Luc Peire

patrick peire fresco polderhoeklaan patrick peire

(bron: Brugs Handelsblad * 16/12/2011)

Lees meer over de Polderhoeklaan

Lees meer over Luc Peire 

Marc Peire uit de Polderhoeklaan wist ons dit weekend het vrolijke nieuws te melden dat de definitieve erkenning klaar is voor de fresco's van Luc Peire in zijn huis, waarover je hierboven meer las. Hij schreef ons: "Op 12 mei jl. (2014 nvdr) ondertekende de Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed het ministerieel besluit voor de voorlopige bescherming van de twee monumentale fresco’s, die kunstenaar Luc Peire (Brugge 1916 – Parijs 1994) in 1951 realiseerde in de privéwoning van zijn broer te Sint-Kruis (Brugge). De twee ‘al fresco’-werken, als enige in hun soort overgebleven binnen het oeuvre van Luc Peire, dragen de titel Evocatie van Vlaanderen en Zeebrugge ’51. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, ligt volgens het ministerieel besluit in de hoge artistieke waarde van de fresco’s. Ze “(…) zijn van de hand van Luc Peire, een kunstenaar met internationale faam. Deze werken zijn unieke voorbeelden van 20ste-eeuwse frescoschilderkunst in Vlaanderen en vormen een belangrijke stilistische stap in het totale oeuvre van Luc Peire, een fase gekenmerkt door abstrahering en vereenvoudiging waarbij de menselijke uitdrukkingen tot het minimale werden herleid en waarbij het verticalisme een belangrijke rol gaat spelen (…)”.

Het beschermen van deze uitzonderlijke muurfresco’s in hun omgeving, is een hoogst respectvolle erkenning vanwege de Vlaamse Overheid nu tegenover Luc Peire als internationaal gerenommeerd kunstenaar. Temeer omdat Peire’s onbeschermde fresco’s (eveneens uit 1951) in het voormalige Noordzeehotel van toparchitect Huib Hoste te Knokke in 2006 vernietigd werden." Marc Peire 22.05.2014