Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bezoek aan Cruushove


Op zondagvoormiddag 17 maart 2017 waren we te gast bij Cruushove. Hieronder het verslag van dat bezoek... Hier lees je alvast meer over het gebouw van Cruushove.

Verslag van de uitleg die we kregen

cruushove sint-kruis bezoek aardenburgseweg buurtcomité

Doel

Cruushove biedt jongens een tijdelijke residentiële opvang en begeleidt de context. De hulpverlening heeft tot doel de jongere optimale ontwikkelingskansen te bieden en de context te steunen in het opvoedingsproces van de jongere. Als tijdelijke begeleiding wil het een overbrugging zijn naar een re-integratie in het gezin of naar zelfstandig wonen.

Geschiedenis

De zoon van Dr. Pat Ketele uit Knokke vraagt aan zijn ouders  naar opvangmogelijkheid voor jongeren die meer dan 14 jaar zijn. De familie gaat op zoek naar oplossingen en komt terecht bij het idee om ‘Cruushove’ op te zetten. De grond kost symbolische frank. De familie zet eigen middelen in om ontwerp en bouw te  financieren. Ook de inrichting doen ze zelf, vandaar dat er nu nog enkele opvallende zaken aanwezig zijn bv. een klooster tafel. Architecturaal zijn er ook opvallende ingrepen: een betongewelf, toen heel vernieuwend én opvallende stenen, eigenlijk mislukte stenen uit Noord-Frankrijk. De vroegere rookplaats en een gebouwtje achteraan (blikken doos vroeger) zijn nieuw.
Cruushove 1 startte in 1970 en werd geleid door zuster Liesbeth en pastoor Scheire. Later gesloten. Toen werd Cruushove2 in 1977 gestart. Los van Nieuwland. Tot 2010 aparte VZW : kleinschalig, autonoom, kleinschalige werking waren lange tijd de kernwoorden. Wel samenwerking met andere kleine voorzieningen vb ‘t Laar. In 2010 fusie met kleinere voorzieningen: de Patiovzw is een feit. Daar is oa ook de Schoor uit sint-jozef bij. Laatste die bijgekomen is, is Estas: jongere vluchtelingen in vleugel van abdij Zevenkerken.

cruushove chris geeft uitleg

Doelgroep

Cruushove neemt enkel gasten in voltijds dagonderwijs, toch bij aanvang. Een van de belangrijkste elementen voor succes is werk, diploma. Gasten komen uit ASO, TSO, bso, buso. Meestal toch bso en buso. Na Cruushove is er (eventueel) Veldmaarschalk Fochstraat : kamer training (vroeger afdeling van Cruushove  maar nu autonoom). Vroeger ving Cruushove tot 20 gasten op, nu maar 10 meer. Werking richt zich nu vooral op contextbegeleiding en module verblijf. Nadruk op context, gedeelde zorg. Aantal aanwezigen wisselt sterk: in de week zelf tot 10, dit weekend geen enkele. 
Hoe komen ze hier? Niet zomaar. Allemaal gasten die pech hebben. Ouders in gevangenis, in psychiatrische instellingen. Kind is inzet van familiale ruzie. Jongere reageert soms onhandig op situatie. Doen dom. Hier terug in het spoor proberen te krijgen, terug lijn geven. In eerste instantie thuis. Context begeleiding is ook thuis steunen, zodat ze ook thuis sterker worden. 95% van de jongere-ontsporing is vaak ontstaan door thuissituatie. Gasten met moeilijke karakters zijn er hier bijna niet. In Cruushove doen ze niet alles zelf bv ism ggz in Moerkerksesteenweg.
Moeilijk zijn drugsverslavingen, waarvoor ze vaak samenwerken met De Sleutel. 80% van de gasten is in grote mate uiteindelijk op de goeie weg, soms blijft het toch misgaan.
Hoe komen jongeren in Cruushove : via de ‘integrale toegangspoort (ITP). Er moet een a-document gemaakt worden door bevoegd persoon. Dit is vaak via jeugdrechtbank, en OCJ (ondersteuning centrum jeugdzorg). Dan kun je op 3 wachtlijsten gaan inschrijven. Dan is het lang wachten (tot een jaar, want priors gaan steeds voor)voor de gasten. Wie meest nodig heeft, moet eerst gediend worden. Dan kan dienst kijken of hij zou passen. Intake met jongere. Beide bekijken of het goed en OK is. Dan kan het snel gaan: enkele weken. Ze komen er zomaar niet in, want het is een dure oplossing. Het systeem brengt wel de juiste mensen in de juiste instellingen, meestal.

Personeel

13 personeelsleden, 9,25 ft-equivalenten.  8 begeleiders met  verschillende taken : groepsbegeleider, individuele en context begeleider. Team vergadert wekelijks, personeelsvergadering maandelijks, kernteam tweewekelijks. Elk zijn taak is heel verschillend. Chris heeft ze alle drie gedaan die begeleidingen. Vandaar dat hij de drie goed kan begrijpen. 
Werkingsprincipes
Er wordt erg goed geluisterd naar de vraag, heel erg belangrijk. Er zijn natuurlijk regels hier. Maar eerst kijken naar vraag, en dan pas kijken hoe je kan inpassen in het geheel. Echt ver gaan zoeken naar handvatten. Zelf-verantwoordelijkheid. Wij bieden handvatten bv de studio voor zelfstandig wonen in Cruushove. Bij agressie zouden vroeger eerder straffen gegeven worden, nu kijken begeleiders hoe ze de zaak kunnen herstellen tegenover diegene waar ze ruzie mee hadden. Structuur is middel, geen doel op zich.
Zelf fiets onderhouden, zelf doen! Gebruik maken van voorzieningen in maatschappij. 

‘Buurtvervlechting’

Cruushove wil iets meer deuren open zetten naar buurt. Niet zoals vroeger: gesloten, afgesloten van de maatschappij. Eén component was nog niet geactiveerd: buurtbewoners die iets willen komen doen bv fiets herstel komen doen, broek inpakken of korter maken… Voel je zeker aangesproken als buurtbewoner, straatcomité. Op bankje zitten aan de kant van de Polderstraat kan natuurlijk ook.
Uitnodiging op straatfeest. 
Financiering
Belastingbetaler, Vlaams geld financiert dit project. 80% personeel, 20% werkingsmiddelen.. Rimpeldagen: ouderen in sector houden. Daarmee lukt het eigenlijk wel. 


Tine en Chris, bedankt.Meer info: www.depatiovzw.be

Cruushove.bg@depatiovzw.be 


Meisjes werking De Spiegel (bij de voetbalpleinen van de Gulden Kamer) is tegenhanger van hier. Hier alleen jongens.