Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

half juni 2011

berenklauw

De berenklauw is ondertussen flink gegroeid!

Berenklauw

Hij komt ook voor in onze straat: de berenklauw. Hij groeit op een leeg stuk grond in het begin van de straat (tussen de huizen Katie&Paul en Luc&Thérèse). De plant is niet ongevaarlijk. Er bestaan 2 soorten: een twee meter hoog exemplaar en een 5-meter hoge variant. Wie weet te vertellen met welke soort we precies te maken hebben in onze straat??? Mail ons ! Lees hieronder meer over deze reusachtige plant:

berenklauw

De reuzenberenklauw, een plant waarvan het sap brandwonden kan veroorzaken, is in België in opmars. Dat zegt de woordvoerster van de Nationale Plantentuin, Brigitte Vermaelen.

Sinds twintig jaar verovert de plant ons land van noord naar zuid. De reuzenberenklauw breidt zich vooral uit in de Brusselse regio en voornamelijk langs de Brusselse ring. Reuzenberenklauw gedijt vooral in wegbermen, zegt Vermaelen. Voorbijrijdende auto's en treinen helpen de zaden te verspreiden. Eén plant verspreidt tot 100.000 zaden en is opgewassen tegen droogte en kou. Dat verklaart waarom de plant in opmars is.

Contact met de bladeren van de plant kan ernstige brandwonden veroorzaken, omdat het sap zich in de zon op de huid als zuur gedraagt. De brandwonden ontstaan een kwartier tot twee uur na het contact met de plant. De plantentuin heeft al meermaals gewaarschuwd voor de reuzenberenklauw. ‘We stellen vast dat daar langzaam reactie op komt. Vooral in gemeenten waar de plant veel voorkomt.'

 

berenklauw

De letsels zien eruit als echte brandwonden en genezen pas na een tot twee weken. Ze kunnen een bruinverkleuring van de huid geven. Als het sap in de ogen terechtkomt, kan in sommige gevallen blindheid ontstaan. Er zijn al mensen gestorven nadat een kleine hoeveelheid van het giftige berenklauwsap in hun lichaam terechtkwam via hun mond.

In België bestaan er twee soorten berenklauwen, de gewone inlandse berenklauw en de reuzenberenklauw, een exoot uit Zuidwest-Azië. De reuzenberenklauw wordt vijf meter hoog en heeft tussen juli en september paraplugrote, witte bloemschermen met een diameter tot een halve meter. De enorme bladeren zijn behaard en de stengel is roodgevlekt. De gewone berenklauw wordt ‘slechts' twee meter hoog.

bron: De Standaard * donderdag 05 augustus 2010 * Auteur: (hvde)

Hieronder een bloem net voor het openbarsten: een bal van 10 tot 15 cm doorsnede:

berenklauw net voor de bloem open gaat

Reuzenberenklauw verstoort evenwicht...

Op de website van Meise staat deze toelichting over de reuzeberenklauw:

"Invasieve niet-inheemse planten, zoals reuzenberenklauw zijn steeds vaker de oorzaak van bezorgdheid. Ze leiden tot de afname van inheemse biodiversiteit. Bovendien kunnen ze aanzienlijke economische schade aanrichten en betekenen ze soms een gevaar voor de gezondheid.
Zo veel mogelijk relevante aspecten van de biologie en de ecologie van de reuzenberenklauw zijn, door niet minder dan 40 wetenschappers uit 7 landen bestudeerd en bijeengebracht in het EU project 'Giant Alien'. Hoofddoel is om alle Europese autoriteiten (zoals gemeenten, provincies, districten, beheerders van verkeerswegen, milieudiensten, instituten voor natuurbeheer) en privé-instanties wetenschappelijk gefundeerde maar eenvoudige en praktische beheermethoden te bezorgen op de plant te bestrijden en haar verdere verspreiding te voorkomen."