Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

vogelkijkhut Damme

vogel kijkhut romboutswerve damme

 

Op zaterdag 16 februari 2013 werd in Damme de kijkhut ‘Romboutswerve’ officieel geopend. De nieuwe kijkhut biedt een bijzonder mooi uitzicht op het reservaat ‘Romboutswerve’ en verhoogt hierdoor de beleving van het gebied.

vogel kijkhut romboutswerve damme

Het natuurreservaat ‘Romboutswerve’ is gelegen langs de Romboutswervedijk en maakt deel uit van gronden die rond 1200 na Chr. op de zee werden heroverd. In de winterperiode is het een uitverkoren pleisterplaats voor ganzen. De brandgans, de rietgans, de grauwe gans, de grote zilverreiger en de slechtvalk komen er regelmatig op bezoek.

Daarnaast broeden er in het reservaat ook typische weidevogels zoals de kievit, grutto, slobeend, tureluur en scholekster. Verder behoren ook de torenvalk, de steenuil, de kleine karekiet, de blauwborst en de bosrietzanger tot de vaste broedvogels.
 
De kijkhut in Damme is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en werd gerealiseerd in samenwerking met Natuurpunt Damme. De kostprijs van de kijkhut bedraagt zo’n 38.000 euro. 50 % daarvan werd voorzien door de Provincie West-Vlaanderen, de rest door Europa.

 Waar vind je de kijkhut?

vogel kijkhut damme romboutswerve