👷‍ De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren 👋
Planten-bomen-dieren-milieu -  vogels en hun geluiden -  zulle

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

vogels en hun geluiden

tortelduif geluid

Deze site bevat 217 broedvogels, winter- en dwaalgasten die in Nederland (en dus waarschijnlijk ook bij ons...) voorkomen.
Per vogel wordt een nieuw venster geopend met één of meerdere foto's, de zang of de roep in wav-formaat, aantal broedparen en verspreiding in Nederland.

Vogels bekijk je hier!