Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

zomerlindehoorntjesmijt

galmijten op lindeblad

VRAAG

Ja, dat is nog eens een woord om mee te scoren bij scrabble! Maar dat is niet de reden waarom we hier spreken over de zomerlindehoorntjesmijt.

Wél was er een vraag van een volger van deze website, waarom die vreemde rode pinnetjes soms voorkomen op lindebladeren. In het begin van de straat staan veel lindebomen, vooraan in de straat op privégrond, maar de rij schuift geleidelijk naar de wegberm op. We zochten een verklaring...

galmijten

Een gal is een woekering van een plant, ontstaan door een parasiet, meestal een insect (een galwesp, galmug, luis of galmijt) die haar eieren in de plant legt. De gal, waarvan de vorm specifiek is voor een bepaalde parasiet, dient als behuizing en voedsel voor de larve. Er bestaan ook gallen die door schimmels worden veroorzaakt. 

Naargelang van de vorm van de gal spreekt men over een beursgal (bijv. op ereprijs), blaasgal (bijv. op els), buidelgal (bijv. op iep), hoorngal, knobbelgal, spiraalgal (bijv. op Italiaanse populier).

Talloze soorten insecten zijn in staat om het ontstaan van een gal op een plant in te voeren. Daarnaast zijn er ook veel insecten die specifiek op de in de gal groeiende larven parasiteren door hun ei in de larve binnen in de gal te leggen. Het insect dat uit het gal komt, is dus niet per se de veroorzaker van dat gal.

Er zijn gallen van stengels, bladeren, en bloemen bekend. De gal op het blad van de Linde wordt veroorzaakt door de galmijt Eriophyes tiliae of in het Nederlands zomerlindehoorntjesmijt. Ze komt algemeen voor op Zomerlinde (Tilia platyphyllos) en lijkt als twee druppels water op de ondergenoemde soort. De gallen bestaan uit hoornvormige gallen, tot vaak meer dan 8 mm hoog, die meestal rood verkleuren en nogal varieren van vorm en beharing. De opening zit aan de onderzijde van het blad.
Eriophyes lateannulatus (= Aceria) maakt gallen die lijken op de bovengenoemde, maar dan op Winterlinde (Tilia cordata). 

Meer lezen

Op deze Nederlandstalige websites lees je meer over dit onderwerp:

http://www.plantengallen.com

Gallen in Nederland