Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Hemelwater opvangen: fase 1.2

geleide bon buis

Lees hier wat vooraf ging
Ondertussen worden in de Polderstraat (met het kruispunt van de Aardenburgseweg) volop buizen gelegd om oppervlaktewater gescheiden op te vangen van het afvalwater. In een eerste fase worden de grote cementen buizen gelegd voor opvang oppervlaktewater. Collectorputten zorgen voor aansluitingen waar bochten in het parcours zijn én voor mogelijke toegang tot de buizen bij controle of problemen.

Hieronder zie je zo'n put op het kruispunt van Aardenburgseweg-Polderstraat-Spijkerswegel. Nadien komt er bovenop de punt een laagje asfalt van 6,5 cm dik, zodat de put niet meer zichtbaar zal zijn aan het oppervlak.

polderstraat sint-kruis opeervlaktewater leidingen

Achtergrondinfo

De riolering is een uitgebreid netwerk van buizen die neerslag en afvalwater naar pompstations, zuiveringsinstallaties, waterlopen en infiltratiegebieden afvoert. In het verleden werden woningen uitgerust met gemengde rioleringen, waarbij het hemelwater samen met het afvalwater worden afgevoerd. In de toekomst moeten de rioolnetten voor hemel- en afvalwater volledig gescheiden zijn.

Hiervoor dienen afzonderlijke buizennetten geïnstalleerd te worden (één voor regenwater en één voor vuil water). 
Dit water wordt elk apart afgevoerd:

Het afvalwater wordt naar een RWZI (een rioolwaterzuiveringsinstallatie) afgevoerd
Het hemelwater rechtstreeks wordt afgevoerd  naar een waterloop, vijver of infiltratiegebied in de buurt.
Bij nieuwbouw en ook bij bestaande woningen waarvan het afvoersysteem van het afvalwater grondig wordt gewijzigd, is de bouwheer of eigenaar van de woning verplicht het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren.

Indien er nog geen gescheiden rioleringstelsel ligt in de straat moeten de huisafvoerleidingen toch gescheiden naar de rooilijn gebracht worden zodat in een latere fase  kan worden omgeschakeld naar een gescheiden stelsel.

Aansluiting naar Polderstraat en Spijkerswegel

spijkerswegel aansluiting riolering oppervlaktewater sint-kruis brugge