Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bachten Beukenbos

Landelijke straat, loopt recht van de Moerkerkse Steenweg naar de Aardenburgseweg. De straat werd in de volksmond zo genoemd omwille van de ligging achter het beukenbos horende bij het kasteel van Rooigem. De officiële benaming dateert van 1948 n.a.v. het bouwen van een huizen-complex achter het beukenbos van het kasteel Rooigem, het buitengoed van de Brugse bisschoppen in de 18e eeuw. Dat bos is door ouderdom reeds erg uitgedund. Om de herinnering aan dit bos te bewaren, gaf het gemeentebestuur van Sint-Kruis aan deze nieuwe straat in januari 1948 de naam Bachten Beukenbos, in typisch West-Vlaams dialect. Woonstraat, enkel bebouwd aan de oostkant. De westkant wordt gekarakteriseerd door akkers en weilanden (foto helemaal onderaan).

Ondertussen kwamen we erachter dat het bekende rijtje huizen (zie foto's hieronder) in deze straat gebouwd werd door een oom van Therese, bewoonster van de Aardenburgseweg!

bachten beukenbos sint-kruis bachten beukenbos sint-kruis bachten beukenbos lamellen sint-kruis

Reactie via mail van Cecile Huyghebaert op 27/2/2015: "Die vensters van de Bachten Beukenbos, je moet er maar op komen." Bedankt voor het compliment!

bachten beukenbos sint-kruis

" Op 23 oktober 2000 werd in het Couvent, Kanunnik Decoeneplein een informatie-avond gehouden in verband met het aanpassen van het bijzonder plan van aanleg voor het BPA Bachten Beukenbos.   Deze   begrenst   het   gebied   Aardenburgseweg,   Rooigemdreef,   Pijpeweg, Moerkerkse Steenweg. Buurtbewoners Sylvie Van Neste, Bart Smis en Mieke De Baene zijn hierover zeer ongerust. Zozeer dat ze het nodig vonden een pamflet te bedelen aan de omwonenden, om hen op te roepen aan de vergadering deel te nemen. Alleen jammer dat de informatie op het pamflet totaal niet strookt met de werkelijke plannen. Het gerucht doet de ronde dat men het gebied zou verkavelen, niets is minder waar. Alles blijft bij het oude: enkel de zonevreemde gebouwen die er nu reeds staan worden ingekleurd zodat ze kunnen blijven staan."

(bron: Kroniek Sint-kruis 2000 - brugs ommeland)

* Hieronder een foto van Bachtenbeukenbos op beeldbankbrugge 
* Electriciteitscabine en hoge mast op hoek Aardenburgseweg-Bachtenbeukenbos, hier op beeldbankbrugge

de 12 apostels bachtenbeukenbos sint-kruis-brugge