Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Gemeneweideweg-Noord

Kronkelende straat van de Moerkerkse Steenweg tot aan de Damse Vaart-Zuid. De naam verwijst naar de weg naar de Gemene Weiden (cf. Assebroek). Op deze weiden hadden enkele families het recht om hun vee te laten grazen. De Gemene Weide wordt pas vermeld in 1327 maar is wellicht veel ouder.
Het huidige stuk is slechts een onderdeel van de zeer oude, 12 km lange weg.

Bekijk het tracé van de Gemeneweide weg hier op kaart.

Op Sint-Kruis blijft het oude tracé behouden vanaf de Damse Vaart tot aan de Doornhut. Op de Poppkaart (1842) vermeld als "Gemeene Weyde weg" (cf. Gemeneweideweg-Noord), ongeveer halverwege de Doornhut loopt de oude Gemeneweideweg richting Engelendalelaan terwijl de Doornhut zich afsplitst en aansluit bij de Vossensteert. 
Van zuid naar noord doorkruist deze weg de hoger gelegen zandstreek en de Watering van de Broek in de polders, hier ook wel Minneweestraat genoemd. Tussen de Moerkerkse Steenweg en de Aardenburgseweg wordt de straat gekarakteriseerd door bewoning (hoofdzakelijk jaren 1960-1970) met residentiële allure, en aan de oostkant de aanwezigheid van het kasteel "Rooigem" (cf. Rooigem nummers 1-3). Het semi-toegankelijke stuk tussen de Aardenburgseweg en de Polderstraat, onverhard en gedeeltelijk afgezoomd met populieren en wilgen, bewaart nog het karakter van de oude landweg. Op de hoek met de Spijkerswegel lag het nu verdwenen kasteel van de heer van Lembeke. 

(bron: IOE)

Historische hoeves

In de Gemeneweideweg-Noord staan 2 hoeves met een lange geschiedenis, waar je hier meer over leest:

Het Walleken

Ten Poele