Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Rondvraag

Op dit moment loopt de rondvraag bij de Polderstraat-bewoners of ze asfalt of mozaïeken willen in hun straat. Iedere bewoner kreeg vrijdag 19 april 2013 een enquêteformulier in de bus:

Stand van zaken

Uit de begeleidende brief namen wij het belangrijkste stuk over: