Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voortuintje Polderstraat 20

polderstraat sint-kruis

Bij huis Polderstraat 20 is het weghalen van het voortuintje niet zo eenvoudig. De dorpel van het huis ligt immers nog onder het niveau van het voetpad. Je moet dus twee stappen naar beneden om het huis binnen te gaan...


Bij de heraanleg werd beslist alles bij het oude te laten: het trapje naar beneden is er nog steeds, ook na de heraanleg van 2014....