Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

100 jaar groendienst

Ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan ontwikkelde de Groendienst in 2012 een fietstocht die u kennis liet maken met enkele realisaties van de Groendienst in verschillende deelgemeenten. De tocht is 41,7 km lang en u kunt hem op elk punt aanvatten. Helaas is de bewegwijzering reeds verdwenen! Je passeerde het in 2011 aangelegde fietspad door de domeinen Tudor en Chartreuzinnenbos en enkele stadsbossen zoals het Coppietersbos, Veltem, Paalbos, Bergjesbos en bosje Claeys. Al deze bosjes zijn opengesteld als speelbos.
 
Daarnaast maakte je kennis met verschillende sport- en recreatieparken, zoals de Koude keuken, Tempelhof en Park de Rode Poort. Deze parken worden volgens de principes van het harmonisch parkbeheer aangelegd en onderhouden. Daarbij respecteert de Groendienst de gelaagdheid van bomen, struiken, kruidlaag en strooisellaag. Verder ontdekte je ook sportvelden, zoals sportpark De Watertoren, de Gulden Kamer en Tempelhof. De Groendienst onderhoudt ongeveer 110 speelpleintjes. Twee nieuwere realisaties staan in de kijker: Rustenburgpark en Paalbos dat met het speelbos één geheel vormt.
Ook natuurgebied Gemeneweidebeek werd aangedaan. Een wandelnetwerk van 3 km doorkruist het landschap met bloemenrijke graskanten, sloten, poelen en oude knotwilgen.