Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vera bij Anderstaligen

Net zoals vorig jaar (zie hieronder) was Vera op een woensdagnamiddag in november 2013 terug te gast bij Leen in de les Nederlands voor Anderstaligen in SNT-Brugge. De cursisten mochten haar vragen stellen, Vera stelde hen daarna wat vragen, zodat de cursisten ruim de kans kregen om hun Nederlands te oefenen.

Je ziet (van links naar rechts): José, Ziba, Arta, Vera, Gosia, Mirek, Vince, Genesis en Ani.

Vera is gastspreker in SNT Aardenburgseweg sint-kruis

Kleindochter voor Vera


Vera, medewerkster van 'over de Zulle' én comitélid, mocht zich op 30 maart verheugen in de geboorte van Esther, een zusje voor Rubén Bonjé. Hier zie je Vera's dochter Annelies met Esther in AZ Sint-Lucas. (bron: Brugs Handelsblad - 12 april 2013)

Vera

Leen deed een oproep bij het Zulle-bestuur om eens in haar les 'Taal en website' in de SNT te komen én een babbel op te zetten met Anderstaligen. Vera ging op woensdagavond 10 oktober 2012 langs. Het werd een gezellige babbel van zomaar even ...2 uur! Later passeert ook Alena nog in de klas van Leen.

Vera werd derde 'Buur Up de Zulle'

 Vera 'up de zulle' 

In 2010 was het 'hét moment' om es 'over de zulle' te springen met onze buur in de kijker (lees hier meer over dit initiatief) ! Op de petanque 2011 werd de Zulle-steen overhandigd aan Vera en Marcel, de verste buur in de Aardenburgseweg - aanwezig op de petanque. Vera zag al onmiddellijk een plaatsje waar de steen zou kunnen staan: haar voortuin. Spijtig genoeg dacht een windstoot er anders over: we hadden meteen 2 stenen. glukkig kon lijm een oplossing bieden.