Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Aardenburgseweg: algemene situering

dubbele regenboog sint-kruis aardenburgseweg
moerkerke op popp-kaart 1841

Landelijke weg in de Broek, ligt in het grensgebied van polders en zandstreek. De straat loopt vanaf de Polderstraat met een lichte knik van oost naar west over Moerkerke naar Aardenburg. Voorbij de Pijpeweg op het grondgebied Damme verder gezet als Legeweg. Volgt het tracé van de voormalige Romeinse kustweg tussen Oudenburg en Aardenburg. Wordt reeds in 1388 als Noorderen Aardenburgse weg vermeld, op de Poppkaart (1842) aangeduid als de "weg van Moerkerke". In de loop van de 19de eeuw wordt de naam vervangen door Leegweg, dit omwille van de lage ligging ten opzichte van de parallelle en hoger gelegen Zuideren Aardenburgse weg of Moerkerkse Steenweg. De Aardenburgseweg fungeerde als zomerweg, de Moerkerkse Steenweg als winterweg.

Bij de fusie van Groot-Brugge in 1970 krijgt de straat haar huidige benaming 'Aardenburgseweg' om verwarring met de Legeweg op Sint-Andries te voorkomen.
ten broucke aardenburgseweg sint-kruis
Schaarse bebouwing met enkele historische landerijen teruggaand tot in de Middeleeuwen cf. de hoeves "Klein Schoonhove", "De Spijker" en "Ten Broeke" (de foto rechts hiernaast is de achterkant van Ten Broucke).
 
De Aardenburgseweg begrenst aan de zuidkant het domein "Rooigem"  en geeft aan de noordkant toegang tot de kastelen "Nieuwenhove", het voormalig buitenverblijf van de jezuïeten en "De Spijker".
 
Aan de zuidkant paalt de weg aan het parkbos horend bij het landhuis "Les Peupliers" (cf. Moerkerkse Steenweg nummer 458 - luchtfoto hieronder).
les peupliers
huis aardenburgseweg
Het eerste deel van de straat heeft een residentieel karakter met kleine villa's hoofdzakelijk uit de jaren 1950-1960. Aan de noordkant staan enkel de boerderij nummer 24 (foto hiernaast - augustus 2014), daterend van 1932 en ontworpen door architect Guido Van Daele (Moerkerke) en het lage huis nummer 26 aangeduid op de Poppkaart (1842), maar met muuropeningen aangepast in de loop van de 20ste eeuw.
De dieper gelegen voormalige hoeve nummer 155 staat aangeduid op de Poppkaart (1842), maar is bij de herinrichting als woonhuis in 1993 en 1995 ingrijpend verbouwd en uitgebreid. De huizen nummers 133-139 zijn twee koppelwoningen uit het begin van de jaren 1960.

Op 27  december 2002 heeft de stedelijke verkeerscommissie het licht op groen gezet voor een snelheidsbeperking in de Aardenburgseweg. De straat viel net buiten de bebouwde kom, waardoor men in de straat bijzonder snel kon rijden. Ondertussen werden veel huizen bijgebouwd zodat de Aardenburgseweg nu ook als bebouwde kom kon worden beschouwd. Door de nieuwe maatregel mocht men voortaan slechts 50 km. rijden.

Aardenburgseweg op streetview