Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

29


29 verkeers- en informatieborden staan er op het kruispunt Aardenburgseweg en Polderstraat-Spijkerswegel. Die laatste (doodlopende) weg alleen al is goed voor 9 borden... zoals je op de foto kan zien.

Zulle van 10 tot 50