Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Zullenaars

      Wij zijn de bewoners van de Aardenburgseweg, St Kruis, Brugge.
(klik op onderstaande foto om hem groot te zien!)

Klik hier om de straatfoto groter te zien...

Op een mooie lentedag in het voorjaar van 2006 doet Johan zijn 'ronde' bij een paar mensen uit de straat. Aan eenieder doet hij zijn verhaal:

"Ik speel al een tijdje met het idee om eens iets leuks in de straat te doen. Toon, mijn overbuur, wordt binnenkort 65 jaar en ook hij ziet het zitten om mee te doen. Met ons tweeën is het wat moeilijk om iets deftig in elkaar te flansen. Daarom kom ik langs met de vraag of jullie met ons willen meedoen om een straatcomité op te richten."

Een paar mensen zijn op de uitnodiging ingegaan en korte tijd nadien zit de groep bij An en Johan samen rond de tafel. Iedereen is even enthousiast. Een paar uur later is ons straatcomité geboren. Unaniem is de naam ' ZULLE tot ZULLE' goedgekeurd. Natuurlijk is er ferm op geklonken.

Aardenburgseweg zoals aangeduid op het stadsplan van Brugge

Waarom die naam, als we in de AARDENBURGSEWEG wonen? Wel, in die periode heeft Stad Brugge wegenwerken laten uitvoeren in onze straat. Het kruispunt Aardenburgseweg - Polderstraat kreeg drie mini heuveltjes en het kruispunt Aardenburgseweg - Gemene-Weideweg-Noord kreeg een rode drempel over de breedte van de straat. 

     Aangezien de meesten onder ons  geen of weinig ervaring hebben met organiseren op grote schaal  staat ons besluit vast: om te starten willen we klein beginnen. Liever klein en goed dan een overrompeling op allelei vlak. Zo is de naam van ons straatcomité ontstaan. Wijzelf noemen ons nu 'DE ZULLENAARS'.  Hieronder een twaalftal toevallig gekozen bewoners tijdens het zomerfeest van 2015, toen we het 10-jarig bestaan vierden.

     Maar zoals het elke goede Vlaming betaamd is er ook hier een uitzondering op de regel: Toon woont eigenlijk in de Polderstraat en voor de bewoners van de drie huizen in de Spijkerswegel hebben we beslist dat ook zij uitgenodigd worden voor al onze activiteiten.

    Vandaag, 5 edities en ervaringen later, 'SPRINGEN WE OVER DE ZULLE' naar het tweede deel van onze straat. Benieuwd wat het zal worden. Ook nu is het Johan die bij onze 18 verdere buren zal aankloppen om hen uit te nodigen voor de koffietafel en een eerste kennismaking met de Zullenaars.  Op zijn 'Ronde' werd Johan goed ontvangen. Velen vinden het een leuk idee en zullen zeker even langskomen. Enkele bewoners zullen er tot hun eigen spijt niet bij kunnen zijn (wegens andere activiteiten die dag).

     Er zullen zeker en vast veel meer taarten gebakken worden. Dus Zullenaars, smeer maar jullie kitten in voor een goede ontvangst van onze 'ZULLENAARS Bis'.

Hier een foto van onze straat op beeldbankbrugge , gedateerd 3 juli 1999.